Prava decentralizacija još predaleko

29 Jun 2011

Čelni ljudi Zrenjanina, Novog Bečeja i Srbobrana slažu se u jednom: za decentralizaciju će trebati još mnogo zakonskih rešenja.

Skupština Srbije usvojila je izmene Zakona o finansiranju lokalnih samouprava, koje su predložili Ujedinjeni regioni Srbije Mla?ana Dinki?a. Zakon koji predvi?a da opštine i gradovi umesto dosadašnjih 40 odsto prihoda od poreza na zarade, dobijaju 80 odsto, podržala je vladaju?a koalicija bez LSV-a, ?iji su poslanici bili uzdržani. Opozicija je rešenje žestoko kritikovala, u ?emu je prednja?io LDP, dok su iz SVM upozoravali na to da ?e time biti ugroženo, ionako nedosledno, finansiranje Vojvodine.

Predsednicima opština bi više novca u kasama svakako dobrodošlo. Bilo da im je prioritet otvaranje novih radnih mesta, popravka infrastrukture ili nešto tre?e, oni ?e ovo pove?anje morati mudro da iskoriste.

Predsednik opštine Novi Be?ej Milivoj Vrebalov za „Dnevnik” kaže da ?e pove?ani iznos novca koji ?e biti vra?an njegovoj opštini biti dostatan „da se pokrpe neke budžetske rupe”.

 – Super je što je otvorena pri?a o decentralizaciji iako se u opštinama o tome govori ve? 15 godina. Dinki? je sve to sada izveo verovatno ucenama vladaju?e koalicije, ali ostaje i dalje ?injenica da zavisimo od centralnih vlasti koje nam i dalje govore šta s novcem možemo raditi – kaže Vrebalov.
Prvi ?ovek Novog Be?eja se nada da ?e sve što je Dinki? obe?ao kada je donošen zakon biti ostvareno.
– Po njegovoj ra?unici, Novi Be?ej bi trebalo da bude bogatiji 30 miliona dinara i to ?e nam dobro do?i. S druge strane, o pravoj decentralizaciji možemo govoriti tek kada se opštinama vrati imovina, kada gradona?elnike i predsednike opština gra?ani budu birali i kontrolisali direktno. U taj paket bi trebalo svrstati i izbor na?elnika policije na lokalu, kao i ?elne sudske organe – smatra Vrebalov.

Za predsednika opštine Srbobran Branka Gajina sporan je i izraz „da ?e se opštinama daje deo novca”.
– Kada govorimo o transfernim sredstvima koja od nas idu državi pa od nje zavisi ho?e li nam nešto dati, to je nepravda. Što se zakona ti?e, pozdravljam rešenje da se opštinama ostaje više od poreza na zarade jer ?e ih to svakako podsticati na to da kreiraju što više radnih mesta – kaže Gajin.
Po njegovim re?ima, Srbobran ?e gotovo sav novac koji bude dobijao na osnovu promenjenog Zakona o finansiranju opština da preusmeri na izgradnju infrastrukture industrijske zone, koja je ve? velikim delom završena.
– Mislim da je ovo zakonsko rešenje tek prvi korak vra?anja na neku staru situaciju, kada je Srbija pre Miloševi?a bila zaista decentralizovana, kada je mnogo i nadležnosti i prihoda ostajalo na opštinskom nivou. Tako ?emo imati efikasniju i jeftiniju upravu – smatra Gajin.
Prvi ?ovek Srbobrana kaže da su komentari u kojima se spominje da lokalne starešine ne?e znati šta da rade s tim novcem uvredljivi.
– Svaka gradska uprava mnogo bolje zna šta joj je ?initi od centralnih vlasti, i tako je uvek bilo. S druge strane, niko od nas ne beži ni od nadležnosti. Opštinama treba vratiti primarnu zdravstvenu zaštitu, osnovno školstvo, policiju, finansiranje osnovnih sudova, ali sve to u paketu s finansijama. Dok se u okruženju više od 60 odsto prihoda ostvarenih na lokalu tu i zadržava, mi ne možemo da prevalimo ni 15 odsto – kaže Gajin.

Predsednik Skupštine grada Zrenjanina Aleksandar Marton za „Dnevnik” kaže da je ovom gradu, kao i svakoj drugoj opštini u Srbiji, potreban svaki dinar koji može zadržati.
– Kao funkcioner lokalne samouprave smatram da je ovo tek jedan u nizu velikog broja koraka koje Republika Srbija mora da u?ini da bi bila decentralizovana. Me?utim, krenuli smo lošim putem. Uvod u pri?u o decentralizaciji mora biti promena Ustava Srbije, bez ?ega sva rešenja mogu biti samo šminka – smatra Marton.
Po njegovim re?ima, Dinki?evo rešenje može doneti izvesne benefite opštinama jer ?e se njihovi budžeti do odre?ene mere pove?ati. – Samo se plašim da, ukoliko se za dve godine u praksi pokaže da su neke odredbe ovog zakona neprimenjive, neko može kazati: „Eto, hteli ste decentralizaciju, a sada niste sposobni da je iskoristite” – objašnjava Marton.
On kaže da što hitnije treba menjati Ustav i na osnovu toga doneti sistemske zakone o lokalnoj samoupravi i njenom finansiranju.
– Kao funkcioneru Zrenjanina, drago mi je da ?e se više novca vra?ati u našu kasu, iako smatram da taj novac ne treba ni da odlazi iz našeg grada koji ima dosta problema s infrastrukturom. Taj novac bi, pre svega, trebalo uložiti u otvaranje novih radnih mesta. U takvoj situaciji bi bilo lakše i privla?enje stranih investitora, kojima bismo mogli ponuditi ozbiljniju infrastrukturu – kaže Marton, uz napomenu da bi Zrenjanin dosta napredaovao kada bi uz kontrolu novca koji se tu stvara, mogao upravljati i svojom imovinom.

 (Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!