Pozorište kao ustanova koja „diše“

01 Mar 2013

Moj cilj je da Novosadsko pozorište bude i nadalje takvo duhovno okruženje u kojem se rad ne ograničava samo na izbor predstava i reditelja, kaže Kata Đarmati, v.d. direktora Novosadskog pozorišta

Kata ?armati, koja je nedavno, nakon ostavke ranijeg direktora Šandora Lasla, imenovana na funkciju  v.d. direktora Novosadskog pozorišta – Újvidéki színház, izjavila je da ?e tek po isteku šestomese?nog  v.d. statusa doneti odluku o tome da li ?e konkurisati za ?etvorogodišnji mandat na tom mestu.

– Tokom ovog prelaznog perioda ?u se truditi da steknem što bolji uvid u ove zadatke, kako bi i u sebi mogla da razjasnim u kolikoj meri mogu da se uhvatim u koštac sa rukovo?enjem pozorišta. Nezavisno od toga, imam dugoro?nijih ideja u odnosu na pravac kojim bi Novosadsko pozorište – Újvidéki színház trebalo da ide dalje. Mislim da tu nema potrebe za radikalnim promenama, ?ak  da treba nastaviti onaj duh koji je u ovom ansamblu postojao i tokom rukovo?enja Šandora Lasla. To, naravno, ne isklju?uje mogu?nost razvoja. Smatram da je izuzetno važno uspostavljanje veza sa stvaraocima i pozorištima. Mislim da pozorište predstavlja i umetnost stvaranja veza. Moj cilj je da Novosadsko pozorište – Újvidéki színház bude i nadalje takvo duhovno okruženje u kojem se rad ne ograni?ava samo na izbor predstava i reditelja. Da pozorište bude ustanova koja diše – ka tome ?e biti usmereni moji napori u ovih pola godine i, ukoliko budem konkurisala, naravno i nadalje – rekla je u intervjuu za „Ma?ar so” Kata ?armati.

(Ma?ar so)

Podelite ovu stranicu!