Pozorišni muzej Vojvodine bez izložbenog prostora

13 Jan 2016

Osim što nema izložbeni prostor niti adekvatne prostorije za čuvanje muzejske građe, muzej je lišen i odgovarajućeg radnog prostora

Pozorišni muzej Vojvodine krije više od 80 hiljada predmeta koji svedo?e o postojanju pozorišne umetnosti u pokrajini. Ipak, on se od svojih po?etaka suo?ava sa brojnim problemima, pa bogatu muzejsku gra?u publika nema ?esto prilike da vidi, jer muzej nema izložbeni prostor. …

Umesto na zidovima izložbenog prostora, brojne fotografije i slike koje svedo?e o Vojvodini kao kolevci pozorišta slovenskog juga, vise po zidovima kancelarija Pozorišnog muzeja Vojvodine. A i kartonske kutije kriju pisane dokumente, kostime, makete, scenografske skice.

“Najstariji jesu negde iz 19 veka. To su fotografije, portreti glumaca, imamo kutiju za šminku Dimitrija Ruži?a, 14 venaca, srebrni lovorovi venci. Jedan od njih je, izme?u ostalog i Laze Kosti?a”, kaže Zoran Maksimovi?, direktor Pozorišnog muzeja Vojvodine.

Osim što nema izložbeni prostor niti adekvatne prostorije za ?uvanje muzejske gra?e, muzej je lišen i odgovaraju?eg radnog prostora. Ali i pored toga, oni su aktivni, pa trenutno imaju dve izložbe. Jedna je u Srpskom narodnom pozorištu, a druga u pozorištu „Pinokio” u Beogradu.

“Dešavalo se da imamo po pet izložbi u jednom trenutku. Gde god da nas pozovu mi se odazovemo. Da li je to izložba, da li je promocija naših izdanja ili neki program koji mi nudimo i našim saradnicima i institucijama. Izlažemo mi i u galerijama, bibliotekama, gradskim ku?ama, na ulicama”, veli Maksimovi?.

I tako je od 1982. kada je Muzej osnovan i od kada im je nebrojeno puta re?eno da za nešto bolje novca nema. A ako ne negujemo svoju kulturu i ono što predstavlja našu naciju, u muzeju se pitaju šta mi to imamo i da ponudimo.

(Dajana Jovanovi?, RTV)

Podelite ovu stranicu!