Poziv za učešće na poslovnim susretima o organskoj proizvodnji

29 Aug 2016

To su jedini poslovni susreti na temu organske poljoprivrede u Evropi

Centar za organsku proizvodnju Selen?a (COPS), Organik mreža i Evropska preduzetni?ka mreža (EEN) pozvali su danas zainteresovane da se do 18. septembra prijave za u?eš?e na Me?unarodnim poslovnim susretima “Agro organik B2B” u mestu Selen?a u Vojvodini, koji su jedini poslovni susreti na temu organske poljoprivrede u Evropi.

Taj skup održava se 30. septembra, u okviru Foruma o organskoj proizvodnji u Selen?i, a prošle godine, kada je organizovan prvi put, u?estvovalo je 79 predstavnika iz osam zemalja.

Teme ovogodišnjih Me?unarodnih poslovnih susreta su proizvodnja i trgovina organskom hranom i pi?em, organska semena i sadni materijal, zaštitna sredstva u organskoj poljoprivredi, poljoprivredne mašine i oprema, ambalaža, obnovljive energije, proizvodna oprema, primenjena nauka i istraživanja, inovativne tehnologije u organskoj proizvodnji i partnerska saradnja na projektima finansiranim iz evropskih fondova.

Me?unarodni poslovni susreti imaju za cilj da dodatno pomognu preduze?ima da lakše i brže do?u do doma?ih i inostranih partnera u okviru Foruma, navodi se u saopštenju za javnost.

COPS organizuje forum uz podršku Pokrajinske vlade, a suorganizatori su Poljoprivredni Univerzitet iz Nitre u Slova?koj, EEN Srbija i preduze?e Speskom konsalting (Spescom Consulting) iz Novog Sada, a medijski sponzor Foruma organske proizvodnje je portal Agrosmart (www.agrosmart.net).

Zainteresovani mogu da se prijave na adresi AgroOrganic2016.talkb2b.net ili da se jave na mejl info@organiccentar.rs.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!