Povraćaj oduzetog zemljišta najveći problem

01 Feb 2013

Procedura za ove slučajeve u značajnoj meri onemogućava vraćanje oduzete imovine u naturi

Povra?aj poljoprivrednog zemljišta koje je nakon oduzimanja bilo predmet komasacije najzna?ajniji je problem u procesu restitucije, saopštilo je danad udruženje gra?ana CMH (Concordia Minoritatis Hungaricae).

“Ustaljena procedura za ove slu?ajeve u zna?ajnoj meri onemogu?ava vra?anje oduzete imovine u naturi. Kod vra?anja imovine oduzete putem konfiskacije, najve?u prepreku predstavlja sporost postupaka rehabilitacije”, ocenilo je pomenuto udruženje gra?ana.

Tim povodom CMH se obratio i poslanicima Saveza vojvo?anskih Ma?ara (SVM) u Skupštini Srbije, kako bi u razgovorima sa nadležnim organima pokušali da otklone prepreke za efikasnije sprovo?enje procesa rehabilitacije i restitucije.

Služba za pravnu pomo? u postupcima rehabilitacije i restitucije udruženja CMH po?ela je sa radom 23. januara 2012. godine na inicijativu SVM-a.

U proteklih godinu dana toj službi se obratilo 2.763 gra?ana koji su tražili besplatnu pravnu pomo? u postupcima rehabilitacije i restitucije.

Udruženje gra?ana CMH ima kancelarije u Subotici, Somboru, Senti, Temerinu, Zrenjaninu i Novom Sadu.

(Beta) 

Podelite ovu stranicu!