Poverioci traže prinudnu naplatu od Grada

28 Feb 2013

“Pošto Grad nije iskoristio tu priliku, sada sledi prinudna naplata sudskom procedurom. Ceo slučaj vodiće naši advokati i sada nam narednih dana sledi skidanje para sa računa grada”

Poverioci ATP Vojvodina odlu?ili su na sednici Nadzornog odbora da zapo?nu prinudno izvršenje sudske presude po kojoj je Grad Novi Sad dužan da ovom preduze?u uplati 1,33 milijardi dinara.

Predstavnik poverilaca u Nadzornom odboru Lazar Munižaba izjavio je da to zna?i da ?e ATP Vojvodina preko nadležnog suda zapo?eti izvršenje prinudne naplate potraživanja iz budžeta Grada.

On je podsetio da je Grad do 22. februara mogao dobrovoljno da plati dug poveriocima, ali se to nije dogodilo jer je Skupština grada donela odluku da Grad pokrene reviziju sudskog postupka pred Vrhovnim kasacionim sudom.

“Pošto Grad nije iskoristio tu priliku, sada sledi prinudna naplata sudskom procedurom. Ceo slu?aj vodi?e naši advokati i sada nam narednih dana sledi skidanje para sa ra?una grada”, rekao je Munižaba.

Prema njegovim re?ima, Nadzorni odbor sino? je doneo i odluku da ATP Vojvodina podnese i novu tužbu protiv Grada za naknadu štete koja je nastala od poslednje presude Privrednog suda pre 15 meseci.

“Pokre?emo novu tužbu protiv grada za naknadu štete za poslednjih 15 meseci, jer je vešta?enjem utvr?eno da je mese?na šteta što saobra?aj na novoj autobuskoj stanici ne funkcioniše 23 miliona dinara”, rekao je Munižaba agenciji Beta.

ATP Vojvodina ima oko 720 ste?ajnih poverilaca. Oko 500 poverilaca su bivši radnici, a preostalih 220 ?ine preduze?a, me?u kojima su i banke kod kojih se ATP Vojvodina svojevremeno kreditno zadužila.

Privredni apelacioni sud doneo je pre dve nedelje odluku da je Grad Novi Sad dužan da sa 1,33 milijardi dinara obešteti ATP Vojvodina u sporu oko izgradnje nove autobuske stanice.

Sud je ocenio da Grad nije ispoštovao tadašnji Generelni urbanisti?ki plan, kojim je predvi?eno da sadašnja Me?umesna autobuska stanica treba da postane prigradska, a da se nova izgradi na placu ATP Vojvodina.

(Beta) 

Podelite ovu stranicu!