Poverenik naredio nadzor u ministarstvima odbrane i policije zbog zloupotrebe podataka

29 Jun 2017

"Podaci o ličnosti iz službenih evidencija zloupotrebljavaju se za političke obračune"

Poverenik za informacije od javnog zna?aja i zaštitu podataka o li?nosti Rodoljub Šabi? naredio je danas pokretanje postupka nadzora nad sprovo?enjem Zakona o zaštiti podataka o li?nosti u Ministarstvu odbrane i Ministarstvu unutrašnjih poslova zbog toga što su u skupštinskoj debati koriš?eni podaci o li?nosti nekih poslanika iz službene dokumentacije iz tih ministarstava.

“Vrsta li?nih podataka i na?in na koji su koriš?eni ukazuje na to da su službena lica u Ministarstvu odbrane izvesno a u Ministarstvu unutrašnjih poslova vrlo verovatno, stavljaju?i li?ne podatke kojima raspolažu u zakonom utvr?ene svrhe na raspolaganje tre?em, neovlaš?enom licu, povredila odredbe Zakona o zaštiti podataka o li?nosti i tako po?inila kažnjive prekršaje”, naveo je Šabi? u saopštenju.

Šef poslani?ke grupe vladaju?e Srpske napredne stranke Aleksandar Martinovi? na skupštinskoj raspravi u sredu ?itao je zvani?ne dokumente vojnog odseka u Nišu o razlozima zbog kojih poslanik opozicije Zoran Živkovi? nije služio vojni rok.

Šabi? je ocenio da sve okolnosti govore da se radi o postupcima koji predstavljaju i znatno ozbiljniju povredu zakona nego što je to prekršaj, odnosno da se radi o izvršenju krivi?nog dela.

“Zato bi bilo ne samo normalno i logi?no nego i nužno da ovakvi doga?aji, mnogo pre poverenikove, izazovu pažnju i odgovaraju?u reakciju javnog tužilaštva. Veoma je zabrinjavaju?e to da, u brojnim situacijama u kojima je dolazilo do teških povreda prava na zaštitu podataka o li?nosti koja su izazivala, najblaže re?eno, sumnju u izvršenje krivi?nog dela, tužilaštva nisu nalazila za shodno da reaguju na bar približno adekvatan na?in, ?esto ?ak ni uopšte”, dodao je on.

Poverenik je podsetio da je posao državnih organa da štite podatke o li?nosti gra?ana, a ne da ih kompromituju i zloupotrebljavaju.

“Svaka zloupotreba tih podataka morala bi privla?iti pažnju svih nadležnih i povla?iti za sobom odgovaraju?e konsekvence. To posebno važi za gotovo otvoreno neskriveno stavljanje na raspolaganje od strane organa vlasti podataka iz službene evidencije pripadnicima bilo koje politi?ke opcije, da bi ih oni koristili u me?usobnim politi?kim obra?unima”, naveo je Šabi?.

On je podsetio i da ovo nije prvi put da se podaci o li?nosti iz službenih evidencija zloupotrebljavaju za politi?ke obra?une i upozorio da preti opasnost da to postane pravilo.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!