Poverenica: Za zaštitu od nasilja poboljšati protokole

02 jan 2016

Nijedna smrt ne sme biti posledica "zakazivanja sistema"

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ocenila je da Srbija treba da ispravi nedostatke u protokolima rada različitih službi kojima se reguliše zaštita žena od porodičnog nasilja.

„Postoje već vidljivi nedostaci u protokolima pojedinih službi i te akte treba dopuniti kako bi se postigla puna i efikasna zaštita od porodičnog nasilja“, kazala je Janković za agenciju Beta.

Poverenica je navela da su prema postojećoj statistici 34 žene ubijene u porodičnom nasilju i istakla da nijedna smrt ne sme biti posledica „zakazivanja sistema“.

„Mora se insistirati na individiualnoj odgovornosti. Potrebna je koordinacija službi, kako bi se znalo šta je čiji posao i odgovornost u tom nizu“, kazala je poverenica.

Ona je navela i da Srbiji predstoji usklađivanje zakonodavnog okvira u ovoj oblasti sa istambulskom konvencijom koju je među prvima ratifikovala.

Poverenica smatra i da mediji u svom pisanju ne smeju da relativizuju i opravdavanju nasilje nad ženama, a kada je reč o javnim funkcionerima i njihovom odnosu prema ženama, oni treba da vode račune o svakoj izgovorenoj reči i budu svesni njene snage.

Službi poverenika za zaštitu ravnopravnosti tokom 2015. godine najviše pritužbi građana stiglo je po osnovu polne diskriminacije, a po učestalosti slede žalbe po osnovu nacionalne pripradnosti i invaliditeta.

„Od ukupnog broja pritužbi najveći broj je po osnovu pola, 15, 8 odsto. Sledi nacionalna pripadnost sa 13, 7 i invaliditet sa 5,6 odsto“, kazala je Janković.

Prema njenim rečima, raste i broj pritužbi i po osnovu starosnog doba.

„Broj takvih pritužbi nije veliki, ali se i sve veći boj građana odlučuje da prijavi ovaj oblik diskriminacije“, kazala je Janković i dodala je da je potrebno raditi na što boljoj obaveštenosti, kako bi građani znali svoja prava i kome mogu da se obrate kako bi ih zaštitili.

Poverenica je navela i da se diskriminacija najpre dešava pred organima javne vlasti, a najčešće u oblasti zapošljavanja i radnih odnosa.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!