Povećava se porez na imovinu u Novom Sadu

01 Dec 2016

Poslednji put visina poreza je menjana 2014. godine

Gradsko ve?e je utvrdilo prose?ne cene kvadratnog metra nepokretnosti na teritoriji grada za 2017. godinu na osnovu kojeg se pla?a porez na imovinu, a koji su u proseku ve?i za nekoliko stotina dinara u odnosu na ovu godinu.

Tako za I zonu koja obuhavata pretežno Centar, Limane, Grbavicu i Rotkvariju cena kvadrata za stan iznosi?e 102.455 odnosno za 2.000 dinara više nego ove godine, dok je u II zoni gde su Novo naselje, Detelinara, Podbara, Salajka i deo Telepa, cena kvadrata odre?ena u visini od 90.248 dinara, što je nepunih 2.000 dinara više.

Prema predlogu Gradskog ve?a u III zoni koja obuhvata deo Telepa, Klisu, Adice, Futog, Veternik, Sajlovo, delove Petrovaradina i Sremske Kamenice cena kvadrata je odre?ena u visini od 46.726, odnosno viša je za oko 1.000 dinara u odnosu na 2016. godinu.

U IV zoni gde se nalaze Šangaj, Rumenka, ?enej i druga prigradska naselja, prose?na cena kvadrata za utvr?ivanje poreza na nepokretnost je odre?ena u visini od 44.000 dinara, a u V zoni gde su preostala prigradska naselja kao što su Bukovac, Ledinci, Bege? i druga, na visini od 39.000 dinara. U ove dve zone cene kvadrata nisu menjane.

U svim zonama su cene kvadrata u skoro istim iznosima pove?ane i za kategorije gra?evinskog zemljišta, ku?a, poslovnih zgrada i garaža. Jedino, ?ak zna?ajno smanjenje prose?ne cene se desilo u III zoni gde je cena kvadrata gra?evinskog zemljišta smanjena za gotovo 50%, sa 9.084 dinara na 5.186 dinara.

Podsetimo, poslednji put visina poreza je menjana 2014. godine.

Dodajmo još da su Novosa?ani veoma uredne platiše. Podaci Poreske uprave pokazuju da je procenat naplate poreza u 2015. godini bio 90 odsto, dok poslednji podaci za ovu godinu pokazuju da je u 2016. naplativost 80 odsto.

(021.rs)

Podelite ovu stranicu!