Potrebne etičke smernice za onlajn novinarstvo

15 Oct 2014

“Nema opstanka medija sa gubitkom identiteta ili integriteta. Poslušnički mediji nisu mediji već PR agencije”

Potrebno je izraditi eti?ke preporuke za profesionalne novinare u onlajn sferi, ali ujedno treba voditi ra?una da te smernice ne budu suviše restriktivne i da ne obesmisle decentralizovanu i otvorenu strukturu interneta, zaklju?eno je danas na okruglom stolu u Novom Sadu.

Sve eti?ke smernice koje važe u tradicionalnom novinmarstvu, treba da važe i u onlajn sferi, re?eno je na okruglom stolu na kojem su u?estvovali predstavnici novinarskih udruženja, Saveta za štampu, OEBS-a, studenti žurnalistike i stru?njaci za internet.

Pravni savetnik Odeljenja za medije Misije OEBS-a u Srbiji Miroslav Jankovi? rekao je da i u tradicionalnim medijima i u internetskim medijima treba dati prednost samoregulaciji i uspostavljanju eti?kih standarda. Prema njegovim re?ima, eti?ki kodeksi moraju neprestano da se adaptiraju na novo onlajn medijsko okruženje.

Jankovi? je kazao da novinari moraju da vode ra?una i kako se ponašaju na društvenim mrežama, poput Tvitera (Twitter) i Fejsbuka (Facebook) i naveo primer holandskog novinara koji je na Tviteru vre?ao jednog lokalnog zvani?nika pa je Savet za štampu presudio da je na taj na?in povredio novinarski kodeks.

Direktor Šer (SHARE) fondacije Vladan Joler rekao je da je na internet na delu velika borba ?ija ?e informacija pre da stigne do publike, zbog ?ega vesti teže da postanu “senzacije spakovane u 140 karaktera”. On je rekao da se ne vodi dovoljno ra?una o tehnološkom aspektu etike internetskih medija.

Generalna sekretarka Saveta za štampu Gordana Novakovi? kazala je da je to samoregulatorno telo nadležno i za internetske medije, kao i za komentare ?italaca na portalima.

Novinar Mijat Laki?evi? podsetio je da je osnovno novinarsko pravilo: pišite istinu i dodao da ono važi za sve medije, bez obzira da li su u pitanju tradicionalni ili onlajn mediji. “Me?utim, mogu li svi da lažu a da mediji pišu istinu? Šta je sa lekarskom, advokatskom, profesorskom etikom?”, kazao je Laki?evi?.

On je ocenio da u našem društvu ne postoji javna rasprava niti kriti?ko su?eljavanje stavova, jer je doma?a elita “lenja, inertna, apati?na”. Prema njegovim re?ima, mi više nemamo problem samo sa tabloidizacijom medija, ve? sa tabloidizacijom države.

“Kakve su nam elite, takvi su i tabloidi”, rekao je Laki?evi? i dodao da je klju?no eti?ko pitanje za medije u Srbiji odnos prema vlasti. “Nema opstanka medija sa gubitkom identiteta ili integriteta. Poslušni?ki mediji nisu mediji ve? PR agencije”, poru?io je Mijat Laki?evi?.

Okrugli sto organizovan je u okviru Kampanje za medijsku pismenost Medijske koalicije koju podržava USAID, s ciljem podizanja svesti javnosti o slobodnom i odgovornom novinarstvu i njegovoj važnosti za demokratizaciju društva.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!