Potpisani sporazumi o granicama između Hrvatske i BiH

20 Jun 2013

Delegacije Hrvatske i BiH su u Briselu potpisale dva sporazuma o graničnim prijelazima koji će stupiti na snagu prvog jula

Delegacije Hrvatske i Bosne i Hercegovine u Briselu su potpisale dva sporazuma o grani?nim prijelazima koji ?e stupiti na snagu prvog jula, kad Hrvatska postane ?lanica Evropske unije.

Potpisani su Ugovor o grani?nim prijelazima, Sporazum o pograni?nom prometu izme?u BiH i Hrvatske te o slobodnom tranzitu preko teritorije Hrvatske u luku Plo?e i iz nje i preko teritorije BiH u Neumu.

Sporazum u ime BiH je potpisao predsjednik Vije?a ministara BiH Vjekoslav Bevanda, a u ime Hrvatske ministrica vanjskih poslova Vesna Pusi?.

Odluka o sporazumima

Prethodno je u utorak Pr?ds??dništv? Bosne i Hercegovine n? 46. v?nr?dn?? s??dnici d?ni??l? odluke o prihvatanju ugovora i sporazuma o granicama sa Republikom Hrvatskom.

Granica izme?u Bosne i Herecgovine i Hrvatske ne?e biti zatvorena nakon prvog jula, kako je to izgledalo u ponedjeljak, kada je predsjedavaju?i Predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanovi? odbio potpisati Ugovor o grani?nim prijelazima i Sporazum o pograni?nom saobra?aju BiH i Hrvatske.

Ranije je Peter Sorensen, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, poslao nedvosmislenu poruku: Evropska unija o?ekuje da se Ugovor potpiše, alternative nema.

“Ne?u spekulirati o eventualnim posljedicama, jer niko ne želi posljedice ovoga, a najmanje bh. politi?ari ili gra?ani BiH. Zato nema potrebe da se o tome spekulira. Ovi dokumenti s Hrvatskom, i stoga i EU, moraju biti potpisani i o tome nema rasprave.”

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!