Potpisan ugovor o izgradnji drugog dela Naučno-tehnološkog parka

26 Dec 2014

Projekat vredan 13,6 miliona evra

Ugovor o izgradnji drugog dela Nau?no–tehnološkog parka Univerziteta u Novom Sadu, vredan 13,6 miliona evra, potpisali su danas u tom gradu predstavnici republi?ke i pokrajinske vlade i univerziteta.

Ugovorom se preciziraju uslovi finansiranja i na?in realizacije izgradnje Nau?no-tehnološkog parka, koji ?e se prostirati na blizu 30.000 kvadratnih metara prostora.

Tu ?e biti smeštene istraživa?ke laboratorije Fakulteta tehni?kih nauka (FTN), biznis-inkubator, nau?no-istraživa?ke institucije od posebnog zna?aja za razvoj Vojvodine i visokotehnološke kompanije, uglavnom iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.

Kako je re?eno na potpisivanju, cilj je da nau?no-tehnološki park da postane me?unarodno priznati regionalni centar za dinami?an razvoj i internacionalnu promociju inovativno-tehnoloških projekata i kompanija u prioritetnim oblastima od zna?aja za FTN, Univerzitet, Novi Sad, Vojvodinu i Srbiju.

Ugovor su potpisali pokrajinski sekretar za nauku Vladimir Pavlov, državni sekretar u Ministarstvu nauke Aleksandar Beli?, rector Univerziteta u Novom Sadu Miroslav Veskovi?, dekan FTN-a Rade Doroslova?ki, i direktor preduze?a „JUP istraživanje i razvoj“ Aleksandar Simonovi?.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!