Poslovni prostor optužio Društveni centar da šteti gradu

10 Oct 2014

Aktivizam nepoželjan u Novom Sadu

Svi korisnici javnih prostora moraju imati regulisan odnos sa Poslovnim prostorom o koriš?enju i pla?anju zakupa, saopšteno je danas iz tog javnog preduze?a. Aktivisti Društvenog centra u Novom Sadu najavili su protest za subotu, 11. oktobar u dvorištu zgrade u kojoj se taj centar do nedavno nalazio, u znak protesta protiv njegovog, kako tvrde, nelegalnog zatvaranja.

U pismenom odgovoru RTV-u iz Poslovnog prostora navodi se da su aktivisti samovoljno ušli u objekat koji poseduje grad, odnosno Poslovni prostor.

U tom JP ocenjuju da aktivisti Društvenog centra takvim ponašanjem nanose štetu i tom preduze?u i gradu.

U pismenom odgovoru iz Poslovnog prostora navodi se još i da nikome ne daju pravo da samovoljno ulazi u neki prostor i da su postupali u cilju zaštite svojih prava i imovine i da ?e to ?initi i ubudu?e.

Aktivisti Društvenog centra su tužili Poslovni prostor jer im je ovo javno preduze?e 21. avgusta zape?atilo prostorije.

Aktivisti su preko društvenih mreža najavili da ?e nastaviti svakodnevno da se okupljaju i na razli?ite na?ine demonstriraju svoje nezadovoljstvo. Oni su poru?ili da je njihov jedini zahtev vra?anje prostorija Društvenog centra onima koji su ga stvorili.

Oni su istakli da su izba?eni iz objekta bez ikakvog prethodnog upozorenja ili pokušaja dijaloga.

“Smatramo da su na taj na?in ugrozili prava koja smo stekli kao neformalna grupa koja je za dve godine uspela da od ruine stvori funkcionalan prostor”, poru?ili su oni.

Oni su naveli i da su, pre tužbe, pokušali da kontaktiraju predstavnike Poslovnog prostora u nameri da se do?e do prihvatljivog rešenja.

“Nakon toga smo pokrenuli tužbu i tek tada nam se obra?aju sa ponudom o zakupu koja ne samo što je nerealno visoka, ve? se i odnosi na prostor koji mi uopšte ne želimo. Pore?enja radi, ponu?ena cena zakupa dvostruko premašuje cifre koje za zakup pla?aju komercijalni klubovi u Kineskoj ?etvrti”, ukazali su aktivisti.

(RTV, Autonomija)

Podelite ovu stranicu!