Poslodavac duguje zaposlenima plate od oktobra

27 Mar 2012

Radnici Dunav grupe agregati bez plate od prošle godine

?lanovi samostalnog sindikata kompanije Dunav agregati, koja posluje u okviru holdinga Dunav grupa, upozorili su danas javnost da im poslodavac duguje li?ne dohotke od oktobra prošle godine.

Predstavnik tog sindikata Vojislav ?erman rekao je na konferenciji za novinare da je 90 odsto zaposlenih u ?etiri navrata probalo organizovanjem štrajka da skrene pažnju na problem, ali da rešenje nije ni na vidiku.

“Ve?ina zaposlenih više nema para ni da do?e na posao, jer rade na brodu. Više od 30 brodova za to vreme stoje i propadaju, a veliki broj ljudi u me?uvremenu je napustio firmu, pa nam preti opasnost da ostanemo i bez ljudi i bez brodova”, rekao je ?erman.

Prema njegovim re?ima, iako plate zaposlenih nisu velike, kasne šest meseci, a firma im na vreme ne izmiruje ni doprinose i osiguranja, tako da ?e oko 470 ljudi od 1. aprila ostati bez overenih zdravstvenih knjižica.

“Za to vreme posla ima, jer sve firme koje se bave eksploatacijom šljunka i peska rade, a samo mi stojimo. Bili smo vode?i u tom poslu pre dolaska novog ve?inskog vlasnika, a onda smo po?eli da propadamo”, rekao je ?erman.

On je dodao da su najo?itiji primer za nemar u kompaniji dva ledolomca, koji i pored zale?enog Dunava i izuzetno teških uslova za plovidbu celu zimu nisu bili angažovani.

Predsednik granskog sindikata saobra?aja i veza Miroslav Mihajlovi? rekao je da je država kriva za privatizaciju ovakvih firmi, jer su nekada uspešne kompanije sada na ivici egzistencije, a radnici ispaštaju najviše.

“Poslove preduze?a ‘Heroj Pinki’, ?ijim peskom i škljunkom je svojevremeno izgra?en ceo Novi Sad, sada su preuzeli neki drugi, a radnici mesecima ne dobijaju plate”, rekao je Mihajlovi?.

Dunav agregati je nastala spajanjem šest kompanija u oblasti re?nog transporta i proizvodnje šljunka i peska. To su novosadski ‘Heroj Pinki’ i Bagersko brodarsko preduze?e, Brodarstvo Zrenjanin, Brodarstvo Požarevac, Hidrogra?evinar Sremska Mitrovica i Napredak iz Apatina.

Ve?inski vlasnik grupe je Dušan Borovica, vlasnik istoimenog preduze?a iz Rume.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!