Posle sukoba s policijom, pregovori s malinarima

02 Aug 2011

Atmosfera kod Arilja je i dalje uzavrela, policija i dalje sprečava da kolona traktora i vozila nezadovoljnih proizvođača krene put Beograda.prilaze gradovima tog kraja.

Dva policijska vozila su prevrnuta, a 27 policajaca povre?eno tokom pokušaja malinara da iz Arilja krenu ka Beogradu. U toku pregovori proizvo?a?a sa državom.
Incident se dogodio oko 13.40 ?asova, kada je više od 1.000 malinara sa oko 200 traktora probilo kordon policije, kazali su u Informativnoj službi MUP-a.
Dalje napredovanje kolone policija je zaustavila u Grdovi?ima kod Arilja, a blokada je poja?ana i pripadnicima Žandarmerije.
Oko 15.30 sati dogodio se novi inicident u kome su povre?ena dva policajca. Policajci su povre?eni kada su ih u?esnici protesta kamenovali.

Na?elnica Policijske uprave u Užicu Dragica Jevtovi? rekla je da policija ima naredbu da pusti malinare koji žele peške da pro?ua kordon, ali da je i dalje zabrenjen prolaz kamionima i traktorima.

Ve? od 10 ?asova zapo?elo je okupljanje proizvo?a?a maline u Arilju, nezadovoljnih ovogodišnjom otkupnom cenom, koji su bili rešeni da krenu ka Beogradu. Iako je bilo planirano da u koloni bude preko 500 traktora, organizatori kažu da je policija spre?ila ve?i dolazak proizvo?a?a iz Požege i Ivanjice.
“Mi znamo da treba da bude tržišna ekonomija, ali ovo je klasi?an primer dogovorne ekonomije. Da li je to sa tajkunima, da li je to sa hladnja?arima, ili Vladom, uglavnom postoji sumnja, vrlo opravdana”, rekao je Milan Radoji?i? iz Udruženje “Vilamet” Ivanjica.

“Zašto mi da ne pokažemo mehanizaciju koja je iz ovog dela Srbije? Da li ovde ima Džon Dira, da li smo se mi previše obogatili od maline, ili ne? Sramota nas je sa ?im da odemo do Beograda, ali ipak ?emo sti?i do Beograda”, poru?io je Dragan Bogdanovi?, iz istog Udruženja.

Proizvo?a?i traže da otkupna cena maline bude 126 dinara, ali doma?i stru?njaci smatraju da ministarstvo poljoprivrede ne može uticati na tržišnu vrednost ovog vo?a. Zbog toga je kao jedno od rešenja država ponudila javna skladišta. Iako je u Arilju za te potrebe predvi?eno 900 tona, samo tri proizvo?a?a izabrala su da na ovaj na?in sa?ekaju ve?u cenu maline. Me?utim, ve?ina nema poverenje u javna skladišta:

U koloni traktora i vozila, nije bilo proizvo?a?a iz Bajine Bašte, Valjeva. Me?utim, organizatori protestnog skupa su rekli da ?e zbog toga što ih je policija spre?ila da do?u traktorima, ipak autobusima doputovati i proizvo?a?i iz Nove Varoši, Prijepolja i Priboja, kako bi zajedno pokušali da stignu do Beograda.

Predsednik Udruženja jagodi?astog vo?a “Vilamet” u Arilju Duško Nenadi? izjavio je ranije danas da je policija onemogu?ila proizvo?a?ima maline iz zapadne Srbije da krenu u miran protest traktorima u Beograd, pred zgradu Vlade Srbije, jer je blokirala izlaze i Po?inju pregovori sa državom
Prema poslednjim informacijama, u Požegi bi uskoro trebalo da zapo?nu pregovori izme?u proizvo?a?a maline sa državnim sekretarom Ljubišom Dimitrijevi?em. Atmosfera kod Arilja je i dalje uzavrela, policija i dalje spre?ava da kolona traktora i vozila nezadovoljnih proizvo?a?a krene put Beograda.prilaze gradovima tog kraja.
“Poljoprivredni proizvo?a?i nisu huligani”
Dragan Bogdanovi?, predsednik udruženja proizvo?a?a malina, rekao je jutros da ?e protest biti miran i da ne vidi razlog da ih policija zaustavi.

“Ne radimo mi blokade, ve? miran protest. Ne mogu da nam uskra?uju pravo na slobodu kretanja. Ponavljam, radi se o mirnom protestu nezadovoljnih proizvo?a?a maline, koji je najavljen pre 15 dana, pova?ene su dozvole MUP-a i nema razloga da nas diraju. Ovo su ozbiljni ljudi, poljoprivredni proizvo?a?i, ovo nisu huligani. Tražimo otkupnu cenu od 126 dinara, a da li ?e dati hladnja?ari, država, vlada – oni neka se dogovore. To je prošlogodišnja cena. Zar je sramota što tražimo prošlogodišnju cenu?”, kazao je Bogdanovi?.

Oglasio se i državi sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Ljubiša Dimitrijevi?, koji je rekao da ministarstvo ne može hladnja?arima da nametne obavezu da pla?aju otkupnu cenu maline od 126 dinara za kilogram.

“Nama je strašno žao što nema neke direktne komunikacije izme?u hladnja?ara i proizvo?a?a malina, s obzirom na to da su oni ipak povezani u procesu proizvodnje. Mešanje države u njihove poslove ne može nikada biti efikasno, niti svrsishodno”, poru?io je on.

Hladnja?ari, s druge strane, navode da je, zbog zasi?enosti evropskog tržišta, u hladnja?ama ostalo mnogo prošlogodišnjeg roda i da kilogram maline ne mogu da plate više od 90 dinara, jer još nisu prodali ni prošlogodišnji rod.

(agencije)

Podelite ovu stranicu!