Poslanici LSV: Izmene zakona krše pravo nacionalnih manjina

04 Aug 2015

Izmene i dopune zakona predviđaju da se dvojezična nastava izjednači sa nastavom na jeziku nacionalne zajednice

Republi?ka poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Olena Papuga i poslanik te stranke u Skupštini Vojvodine Aleksandar Marton kritikovali su danas predložene izmene i dopune Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, navode?i da se njima krši pravo nacionalnih manjina na obrazovanje na maternjem jeziku jer predvi?aju da se dvojezi?na nastava izjedna?i sa nastavom na jeziku nacionalne zajednice.

Papuga i Marton su u zajedni?kom saopštenju podsetili da je nastava na jezicima nacionalnih manjina u Vojvodini specifi?na i jedinstvena u svetu, kao i da se održava ve? 260 godina samo na toj teritoriji.

“Izjedna?avanje dvojezi?ne nastave sa nastavom na jezicima nacionalnih manjina, kako predlaže ministar Verbi?, u Vojvodini bi dovelo do brzog gašenja nastave na maternjem jeziku”, upozorili su poslanici LSV.

Oni su ocenili i da se predloženim izmenama i dopunama izjedna?ava dvojezi?na nastava sa pravom nacionalnih manjina da se školuju na svom maternjem jeziku, što je u suprotnosti sa Ustavom Srbije i sa Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina.

Papuga i Marton su dodali i da nacionalne zajednice nemaju prosvetnog savetnika za pojedine modele nastave na jezicima nacionalnih manjina, te da LSV insistira da se oni imenuju do po?etka nove školske godine. Poslanici te stranke su pozdravili odluku o mogu?nosti formiranja odeljenja sa brojem u?enika manjim od 15, a ne manjim od pet, kao i o?uvanje postoje?ih odeljenja sa brojem u?enika manjim od 15.

“Komunikacija republi?kih organa vlasti sa predstavniciam nacionalnih zajednica mora dosti?i nivo kakav postoji u Vojvodini. Samo tako ?e se izna?i najbolja rešenja u oblastima koje su od životnog zna?aja za pripadnike nacionalnih zajednica”, poru?ili su Papuga i Marton.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!