Poremećena psihologija

29 sep 2014

“Poremećen odnos androgena i estrogena, koji je karakterističan za pripadnike određenog pola, stvara predisp…

“Poremećen odnos androgena i estrogena, koji je karakterističan za pripadnike određenog pola, stvara predispozicije za odstupanje od seksualnog ponašanja koje je normalno za pripadnike jednog, odnosno drugog pola (homoseksualno umesto heteroseksualno)”

(Nikola Rot, Slavoljub Radonjić: Psihologija za drugi razred gimnazije, Zavod za udžbenike, Beograd, 1992, udžbenik iz kojeg i današnja deca uče)

Podelite ovu stranicu!