Popov: Za međuparlamentarnu saradnju na Balkanu

24 Mar 2011

Prema rečima kopredsednika Igmanske inicijative Aleksandra Popova, ta saradnja bi se odnosila na oblasti evropskih integracija, zaštite životne sredine i bezbednosti

Kopredsednik Igmanske inicijative Aleksandar Popov založio se danas za uspostavljanje stalnih interparlamentarnih veza izme?u Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije.
Popov je na predstavljanju nordijskog modela saradnje izme?u država u Skupštini Vojvodine rekao da Igmanska inicijativa ima na?elnu podršku predsednika ?etiri balkanske države, kao i predsednika parlamenata tih država za uspostavljanje takvih veza.
Prema njegovim re?ima, ta saradnja bi se odnosila na oblasti evropskih integracija, zaštite životne sredine i bezbednosti.
Popov je ocenio da u odnosima izme?u ?etiri države postoje brojna otvorena pitanja, poput pitanja granica, izbeglica, ratnih zlo?ina, sukcesije, statusnih i imovinskih problema gra?ana.
Naveo je da se modelima rešavanja tih pitanja bavi ekspertska grupa Igmanske inicijative, za šta je dobila podršku šefova država.
On je za oktobar mesec najavio novi skup u organizacij Igmanske inicijative, kojem ?e prisustvovati predsednici ?etiri države i evropski komesar Štefan File.
Ambasadori Finske, Danske i Švedske na današnjem skupu predstavili su nordijski model saradnje, koji se, pored tri navedene države, odnosi i na Norvešku.
Potpredsednica Skupštine Vojvodine Maja Sedlarevi? kazala je da je Skupština Vojvodine svoju spremnost za saradnju sa regionima iz susednih država izrazila odmah  nakon pada Miloševi?evog režima, kada je uspostavljena saradnja sa dve hrvatske županije, Istarskom i Vukovarsko-sremskom.
Današnji skup po?eo je minutom ?utanja u znak se?anja na predsednika Saveta Igmanske inicijative Živorada Kova?evi?a, koji je ju?e umro u Beogradu.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!