Popov: Proces decentralizacije pod znakom pitanja

25 Nov 2009


Direktor

Aleksandar Popov
Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov ocenio je da na?in na koji se vodi rasprava o vojvo?anskom statutu ve? duže od godinu dana unosi veliku sumnju i u to da postoji spremnost politi?ke elite za otvaranje procesa decentralizacije vlasti u Srbiji u neko dogledno vreme. On je u izjavi za “Dnevnik” podsetio na to da je Vlada Srbije formirala Nacionalni savet za decentralizaciju, kao i ekspertsku grupu koja bi trebalo da predloži strategiju ovog procesa, ali smatra da je veliko pitanje kakvi ?e biti konkretni efekti njihovog rada “ako je sudbina vojvo?anskog statuta ovakva”.
– Sve ove igre koje su se dešavale oko statuta Vojvodine demonstriraju osoran odnos i vladaju?ih stranaka i opozicije prema procesu decentralizacije. Ako je nekom bitan zarez u definisanju statusa Novog Sada kao glavnog grad ili glavnog administrativnog centra Vojvodine, i ako je ideja da se kroz tu formulaciju spre?i navodni separatizam u Pokrajini, onda je to samo zamajavanje da na dnevni red ne bi došla suštinska pitanja. Zato mislim da je ceo “paket” decentralizacije zapravo ovim doveden u pitanje – kaže Popov.
Po njegovim re?ima, suštinsko pitanje decentralizacije jeste raspodela novca izme?u razli?itih nivoa vlasti, odnosno raspodela obaveza i odgovornosti. Naš sagovornik smatra i da su o?ekivanja gra?ana Vojvodine od novog statuta ve?a od onog što taj akt objektivno donosi, “pošto su svakodnevno bili bombradovani porukama da Vojvodina time dobija ono što niko u svetu nema”. A uz to, kako je naveo, niko nije ni pro?itao statute evropskih regija koji sadrže mnogo šire okvire autonomije.
– Dakle, s jedne strane imamo prevelika o?ekivanja gra?ana Vojvodine u odnosu na ovaj statut, dok, s druge strane, imamo tvrdnje da je ovo po?etak secesije i usvajanje statuta upore?uje se s dešavanjima s Kosovom. Tako da postoji velika zbunjenost u javnosti. Uz to, o?igledno ni oni koji bi morali znati više nisu sigurni šta ta?no piše u kona?noj verziji tog akta. Kako bi onda o svemu tome pravu sliku mogli imati gra?ani, i Vojvodine i cele Srbije? – isti?e Popov.
On smatra da je na?in utvr?ivanja vojvo?anskog statuta poruka i drugim regionima u Srbiji da je ono što je kroz ovaj akt dato Vojvodini – “plafon”. Po njegovim re?ima, zato ?e ostalim regijama koje, uz to, nemaju tradiciju autonomije, biti mnogo teže da ostvare i taj nivo autonomije.
– Pitanje je onda ?emu se oni uopšte mogu nadati? Jer, šta zapravo mogu dobiti ako ?e imati ?ak i manje od fasadne autonomije kakvu ima Vojvodina? – ukazuje Popov.
Popov, me?utim, napominje da je još uvek otvoreno pitanje vra?anja imovine lokalnim samoupravama i Pokrajini, kao i definisanje izvornih prihoda nižih nivoa vlasti. On kaže da zatvaranje tog pitanja zavisi isklju?ivo od politi?ke volje, te da nije izvesno koliko ?e se s tim procesima odugovla?iti, bez obzira na to što su za njih životno zainteresovane sve lokalne samouprave u Srbiji.

Dnevnik, B. Dragovi?-Savi?

Podelite ovu stranicu!