Popov: Nepotrebna podela Vojvodine na upravne okruge

30 Sep 2008

Direktor

Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov kritikovao je danas rešenje iz Nacrta Statuta Vojvodine o podeli pokrajine na upravne okruge i ocenio da to rešenje može da se tuma?i i kao “politi?ka nagodba” o uvo?enju manjinske autonomije na severu Ba?ke, “na mala vrata”. Popov je agenciji Beta i radiju Doj?e vele (Deutsche Welle) rekao da obrazloženje predlaga?a Nacrta Statuta da uvo?enje upravnih okruga ujedno zna?i i decentralizaciju Vojvodine “naprosto ne stoji”, jer upravni okruzi zna?e dekoncentraciju ali ne i decentralizaciju vlasti. “Prema tome, odmah iza toga može da stoji sumnja da je to nagodba predlaga?a da se zaokruže opštine koje su na severu Ba?ke. To, dakle, nije decentralizacija vlasti, nego samo izaziva sumnju da bi neki od tih okruga mogli kasnije da se razviju u nešto drugo, što zapravo ne treba Vojvodini”, naveo je Popov.
Prema njegovim re?ima, niko ne može da dokaže da je namera predlaga?a Nacrta Statuta zaista bila uvo?enje teritorijalne manjinske autonomije. “Ali, nije dobro što je mogu?e izvla?iti takav zaklju?ak iz ovakvog jednog ?lana Statuta, koji predvi?a uvo?enje pokrajinskih upravnih okruga. To može da izazove sumnje, što onda ima druga?ije reperkusije po celu pri?u”, ocenio je Popov.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!