Popov: Kukuriku dobra vest za Srbiju

05 Dec 2011

Direktor Centra za regionalizam smatra da su za Srbiju veoma pozitivni rezultati izbora u Hrvatskoj

“Rezultati izbora u Hrvatskoj su za Srbiju veoma pozitivni jer ?e na vlast do?i opcija daleko naklonjenija saradnji sa susednim zemljama od one koja je prethodno vladala”, rekao je Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov agenciji Beta.

Popov je naveo da prve izjave ?elnika Kukuriku koalicije nagoveštavaju novu eru u odnosima sa susedima, prvenstveno sa Srbijom.

“Budu?i premijer Hrvatske Zoran Milanovi? izjavio je da ?e Hrvatska na novoj osnovi uspostaviti saradnju sa ?lanicama EU ali ?e pomo?i i zemljama kandidatima da ubrzaju taj proces jer je to u najboljem interesu Hrvatske. Sli?nu izjavu dala je i budu?a šefica diplomatije Vesna Pusi?, koja je dala veoma dobar ton u o?ekivanjima budu?ih odnosa sa Srbijom”, rekao je Popov.

Popov je dodao da je Vesna Pusi? rekla da postoji mogu?nost da Hrvatska i Srbija povuku tužbu i kontratužbu pred Me?unarodnim sudom pravde ako dve zemlje postignu set sporazuma koji nedostaju, a odnose se, izme?u ostalog, i na procesuiranje ratnih zlo?ina i druge oblasti poput vra?anja kulturnog blaga.

Opoziciona koalicija Kukuriku pobedila je na ju?erašnjim izborima u Hrvatskoj i porazila vladaju?u Hrvatsku demokratsku zajednicu Jadranke Kosor posle osam godina valsti.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!