Popov: Dekoncentracija vlasti

19 Sep 2008

Direktor

Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov ocenio je da nacrt budu?eg statuta Vojvodine ne daje pokrajinskoj administraciji osetno ve?a ovlaš?enja. Popov smatra da promena imena izvršnog organa Pokrajine, koji više ne?e biti Izvršno ve?e, ve? vlada Vojvodine, ne predstavlja obeležje državnosti. Po njegovom mišljenju, predlog da se formiraju upravni okruzi Srem, Banat i Ba?ka ne predstavlja vid decentralizacije, ve? samo oblik dekoncentracije vlasti.
„Obeležje državnosti nije pravo da Vojvodina ima svoja predstavništva u inostranstvu, jer je ta mogu?nost data i svakom preduze?u ili komori“, rekao je on povodom usaglašavanja nacrta pokrajinskog statuta u tamošnjoj vladaju?oj koaliciji. Popov ukazuje na niz pozitivnih delova nacrta statuta, koji, kako je rekao, „fleksibilnije“ tretiraju pojedina prava preneta sa Republike na Pokrajinu, a koja su bila navedena i u setu tzv. omnibus zakona. „Pozitivno je i unošenje u tekst novih pokrajinskih institucija, poput ombudsmana, Saveta nacionalnih zajednica i Stalne mešovite delegacije, kao spone izme?u pokrajinskih i republi?kih organa, gde je ranije bilo mnogo problema“, rekao je direktor Centra za regionalizam.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!