Popis u BiH završen bez ozbiljnijih zamjerki

17 Oct 2013

U proteklih 15 dana popisivači su ušli u više od milion domaćinstava u svim opštinama u Bosni i Hercegovini

Prvi popis stanovništva i doma?instava u Bosni i Hercegovini nakon rata je završen. Državna i entitetske agencije za statistiku zadovoljne su ura?enim poslom na terenu, a i me?unarodni posmatra?i nemaju ozbiljnijih zamjerki.

Iako je tokom popisa ukazivano na odre?ene nepravilnosti, agencije za statistiku uo?ile su tek tri slu?aja nepoštivanja zakona, zbog ?ega je ponovljen popis u tim sredinama. Popis su obilježile i neprikladne kampanje u vezi sa pitanjima o vjeri, naciji i jeziku. Preliminarni rezultati bi?e poznati tek za tri mjeseca.

U proteklih 15 dana popisiva?i su ušli u više od milion doma?instava u svim opštinama u Bosni i Hercegovini. No, svo stanovništvo nije popisano, što, kako kaže direktor Agencije za statistiku BiH Zdenko Milinovi?, nije ništa neobi?no u svijetu, te da imaju dovoljno materijala za dalje analize.

Nijedan popis u svijetu ne može da popiše baš sve osobe. Popis se radi i prema i promatra se jedan kriti?ni momenat. To je u našem slu?aju bio 30. 9. u pono?, tako da smo mi zadoviljni s obuhvatom popisa,“ navodi on.

Tokom dvije sedmice popisa gra?ani su se žalili kako Agenciji za statistiku ili osoblju na terenu, tako i putem telefona Popismonitora – projekta koje su pokrenule nevladine organizacije Zašto ne i Koalicija Jednakost. Gra?ani su uo?ili brojne nepravilnosti, zbog ?ega su ove nevladine organizacije ranije dovele u sumnju rezultate popisa.

Najve?i broj prijava odnosio se na pitanje 24 o nacionalnom i etni?kom izjašnjavanju. Imali smo veliki broj pritužbi koje su sadržavale sugeriosanje od strane popisiva?a. Na osnovu toga mi smo pretpostavili da je taj popisiva? vjerovatno ?inio greške koje su bile sistemske prirode i da su se takve greške ponavljale u cijelom popisnom krugu gdje je bio takav popisiva?. Ako smi imali iz 44 opštine u BiH prijavu, mi možemo na osnovu toga zaklju?iti da je vjerovatno upitno negdje oko 20 posto popisnih“ , kaže aktivista Udruženja gra?ana Zašto ne Dalio Sijah.

Kršenje zakona je sankcionisano, ali u ve?ini slu?ajeva popisiva?i su savjesno obavili posao, kaže prvi ?ovjek Agencije za statistiku BiH Zdenko Milinovi?.

Najve?i broj gra?ana je imao prigovor iz razloga što je popisiva? slijedio metodologiju i zakon i nije htio da ih popiše na na?in kako bi oni htjeli.

Rezultati Agencije za statistiku jedini validni

U RS-u je bilo 12 slu?ajeva kršenja procedure, nakon ?ega su popisiva?i suspendovani, a popis nanovo obavljen. U Federaciji takvih slu?ajeva nije bilo, ali problem je bio što su popisiva?i odustajali od posla. No, opšti utisak je da je prvi korak u procesu popisa protekao dobro. To su uo?ili i me?unarodni posmatra?i.

Direktor Eurostata i predsjednik upravlja?ke grupe Me?unarodne posmatra?ke operacije Peter Everears je rekao:

Popis je protekao u transparentnom ozra?ju, a posmatra?i nisu imali problema u njegovom nadzoru. I najmanji incident je razmotren, što se dešava u svim zemljama svijeta, pogotovo u zemljama Evropske unije. Ovo je nivo žalbi koji smo i o?ekivali. Sve je ura?eno u skladu sa metodologijom i me?unarodnim standardima.

Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini, prvi u 22 godine, obilježile su neprikladne kampanje koje su se odnosile uglavnom na pitanja o vjeri, naciji i jeziku. Zbog toga je zaboravljeno koja je osnovna svrha popisa stanovništva.

Ministar prometa i komunikacija BiH Damir Hadži? o?ekuje da ?e se ve? u narednim danima pojaviti informacije o prvim rezultatima popisa, no Hadži? poru?uje da su jedini validni rezultati oni koje ?e nakon tri mjeseca saopštiti Agencija za statistiku BiH.

Poruka za one koji ve? znaju rezultate: ugrožavaju integritet popisa stanovništva, ugrožavaju državni projekat od velikog interesa za BiH i projekat koji ?e, prema svemu sude?i, biti ozna?en kao jedan od rijetkih uspješnih projekata koje su provele institucije BiH i svi ostali, niži nivoi vlasti“, poru?io je Hadži?.

Kompletni rezultati popisa bi?e objavljeni nakon 15 mjeseci. Od 2. do 10. novembra bi?e ura?en i kontrolni popis, a popisiva?i ?e opet zakucati na vrata u 15.000 doma?instava širom BiH, i to metodom slu?ajnog odabira.

I pored odre?enih problema, kao što je na po?eku bio nedostatak popisnica, neozbiljnog odnosa popisiva?a, prema mišljenju profesora statistike i demografije Hasana Zoli?a popis je uspješno obavljen:

?ak je najavljeno da ?e se raditi još jedan probni popis poslije kontrolnog popisa, da i to na neki na?in potvrdi da li je ovaj popis koji je obavljen od 1. do 15. oktobra uspio ili nije, ali ja mislim da ?e taj kontrolni popis potvrditi ?injenice da je ovaj popis ipak uspio.

(Aida ?ugum, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!