Stara Pazova: Ponovo trijumf Vavilona

13 Oct 2013

Predstava “Vavilon” trijumfovala je na 44. smotri slovačkih pozorišnih društava u Vojvodini “Pozorišne lovorike”

Predstava “Vavilon”, koreodramski autorski projekat scenariste, reditelja i koreografa Miroslava Kožika i kompozitora Miroslav Bakoa, trijumfovao je na 44. smotri slova?kih pozorišnih društava u Vojvodini “Pozorišne lovorike” (Divadelny varin), održanim od 4. do 13. oktobra u Staroj Pazovi.

Na toj najve?oj smotri vojvo?anskih Slovaka izvedeno je 14 predstava iz 13 mesta u kojima žive pripadnici te nacionalne manjine (Pivnica, Selen?e, Ba?kog Petrovca, Novog Sada, Lali?a, Ba?ke Palanke, Padine, Erdevika, Vojlovice, Kulpina, Kisa?a, Kova?ice i Stare Pazove), a “Vavilon” je osvojio ?etiri nagrade, uklju?uju?i za najbolju predstavu u celini.

Predstava “Vavilon”, u produkciji SKUD “?melik” i AP “VHV” iz Stare Pazove, osvojila je i nagrade za najbolju režiju, muziku i scenski pokret.

“Vavilon” ?e predstavljati pozorišna društva vojvodjanskih Slovaka na tradicionalnom festivalu koji se svakog prole?a održava u Martinu u Slova?koj.

Najbolja scenografija je Borbore Jelisove, ra?ena za predstavu “Negativci” Romana Olekšaka iz Ba?kog Petrovca, u režiji Ivana Hansmana Jeseneskog, dok je za kostimografiju nagra?en pripala Aleksander Bako, koji je i reditelj predstave “Pogreb” Ivana Holuba AP “Zvolen “iz Kulpina.

Za najbolju glumicu proglašena je Ana Kanašova za naslovnu ulogu u predstavi “Draga naša profesorka” Ljudmile Razmovske koju je na scenu SKUD-a “Heroj Janko ?melik” u Staroj Pazovi postavila Ani?ka Balažova, ina?e k?erka nagra?ene glumice. Nagrada za najbolju mušku ulogu otišla je u Pivnice Janu Kme?ku za ulogu u autorskom projektu “Ko od koga” Katarine Miškove Hitzingerove .

Festivalski žiri, koji su ?inili svestrani pozorišni stvaralac Miroslav Benka i glumice Monika Necpalova iz Slova?ke i Aleksandra Pleskonji? Ili? iz Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, dodelio je i više diploma i pohvala za gluma?ka ostvarenja.

Imaju?i u vidu da je scenskim rezultatom “Vavilon” bio za tri koplja iznad svih ostalih 13 predstava, žiri nije vršio rangiranje ostalih u?esnika, niti je neku predstavu svrstao na drugo ili tre?e mesto, iako je prema propozicijama to mogao da u?ini.

Predstava “Vavilon” proglašena je za najuspešnije pozorišno ostvarenje i na letošnjem “Festivalu festivala” amaterskih pozorišta u Trebinju, na kojem su u?estovale po dve prvoplasirane predstave sa republi?kh festivala Crne Gore, BiH i Srbije. Stoga SKUD “Heroj Janko ?melik” nastupa sa “Vavilonom” pod sloganom :“Najbolji u tri države. Stvarno najbolji!”

Staropazova?ka scena, ina?e, nosi ime jednog od najve?ih slova?kih dramskih pisaca svih vremena – evangelisti?kog sveštenika Vladimira Hurbana Vladimirova (1884-1950), po kome su dobila ime i amaterska pozorišta iz Ba?kog Petrovca i Kova?ice.

Publika je iz Kova?ice videla predstavu “Ženidba i udadba” Jovana Sterije Popovi?a, koju je scenski upodobio beogradski glumac komi?ar Milenko Pavlov, a iz Ba?kog Petrovca izvedena je predstava “Negativci” Romana Olekšaka u režiji Ivana Hansamna Jesenskog, profesionalnog reditelja, ina?e Petrov?anina koji živi i radi u Slova?koj.

Pored “Vavilona”, SKUD “?melik” imalo je još jednog svog predstavnika na 44. smotri – dramu“Draga naša profesorka” Ljudmile Razumovske, u inventivnoj režiji Anji?ke Balaž, mlade profesorke fizi?ke kulture u lokalnoj osnovnoj školi.

Ta predstava, u kojoj glavnu ulogu igra rediteljkina majka, zaposlena kao kuvarica u de?joj ustanovi, bila je drugoplasirana na festivalu u Irigu i na nedavno održanom festivalu u Jaši Tomi?u.

44. slova?ke “Pozorišne lovorike” razlikuju su od svih dosadašnjih pre svega po repertoaru, ?ija je osnovna karakteristika dominacija savremnih dramskih pisaca iz Slova?ke – osam od ukupno 14 autora (i još dva autora Slovaka iz Vojvodine).

Izvedena su dela samo ?etvorice autora van slova?kog dramskog kruga, što dosad nije zabeleženo: srpskog komediografa Jovana Sterije Popovi?a (Ženidba i udadba, Kova?ica), italijanskog autora Darija Foa (Ne mogu da platim, ne?u da platim, Vojlovica ), Ruskinje Ljudmile Razumovska (Draga naša profesorka, Stara Pazova) i ameri?kog autora Robina Hovda (prikaz insenacije “Savršeno ven?anje”, Kisa?).

Ostale predstave nastale su prema delima savremenih slova?kih dramskih autora, a to su Miroslav Kožik (Vavilon, Stara Pazova), Jan Hrubik (Ljubav ili nešto drugo, Novi Sad) i Tango Milardo (Lali?), zatim Roman Olekšak (Negativci, Ba?ki Petrovac), Ladislav Na?aši – Jege (Mali opanci sv. Florijana, Selen?a), Elena Hožan (Život je ?udo, Ba?ka Planaka), Katarina Mišik Hicinger (Ko od koga, Pivnice), Laco Kerata (Nedelja, Padina), Peter Piš?anek (Doga?aj(?!) Ljudevita Dvon?a, Erdevik, roman dramatizovala rediteljka Ana Kovar).

Prva smotra dramskog stavralaštva vojvo?anskih Slovaka održana je 1969. godine i od tada se redovno održava svake godine, i to u razli?itim mestima.

Prvih desetak godina nijednu predstavu na toj smotri nije režirao reditelj Slovak iz Vojvodine sa završenom pozorišnom akademijom ili fakultetom, jer ih nije ni bilo.

Prvi Slovak iz Vojvodine koji je bio školovani reditelj je Ljuboslav Majera iz Ba?kog Petrovca, koji je pre dve godine obeležio 60. ro?endan i 35 godina pozorišnog rada.

Povodom jubileja Ljuboslava Majere, profesora režije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i u Slovenskoj Bistrici, izdata je i monografija “Majera” ?iji je autor Pavel Ma?uh, novinar i glumac.

Uz Majeru, najpozantiji profesionalni slova?ki pozorišni stavaralac je Miroslav Benka (Ašanja, 1956) koji je, pored glume na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, diplomirao i režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i jedan je od najkreativnijih reditelja u Srbiji u žanru neverbalnog teatra. U tom žanru je i zaokružio svoj koreodramski ciklus u koji je smestio pet prstenastih predstava pokreta na scenskoj “ruci” pod nazivom “Hleba i igara”, ?iji je scenarista, reditelj i autor total dizajna.

Velika je sre?a za dramske amatere, glumce i režisere što su na 44. “Pozorišnim lovorikama” imali mogu?nost da u?estvuju u pozorišnim radionicama koje organizovao i vodio Benka, ina?e i ?lan žirija te smotre.
Pored Majere i Benke, pozorišni život vojvo?anskih Slovaka poslednjih decenija obogatili su i diplomirani reditelji Jan Makan, Jan ?anji, Ivan Hansman Jesneki, kao i diplomirani dramaturg koji ?esto režira Vladislava Fekete.

Stogodišnja tradicija pozorišnog života ovdašnjih Slovaka, vrhunska scenska ostvarenja koja su poslednjih godina postizale njihove amaterske trupe na Vojvo?anskom (Stara Pazova), Republi?kom (Kula) i Jugoslovenskom festivalu (Trebinje), kao i veliki broj kreativnih, školovanih, reditelja, a posebno talentovanih glumaca, opredelilo je Izvršno ve?e Vojvodine da u martu 2003. godine osnuje profesionalno Slova?ko vojvo?ansko pozorište u Ba?kom Petrovcu. Tada je osnovan i Rusinski profesionalni teatar “?a?a” u Ruskom Krsturu i Rumunski u Vršacu.

Razvoju scenskog izraza u slova?kim amaterskim pozorištima doprineli su i daroviti, obrazovani, maštoviti reditelji koji i bez formalnih diploma pripremaju predstave sa kreativnim gluma?kim ansamblima i osvaju najviša priznanja u zemlji i svetu, oboga?uju?i ukupan doma?i pozorišni život.

Me?u njima je najistaknutiji veteran scene Fedor Popov iz Padine, zatim glumac i reditelj iz Stare Pazove Aleksander Bako, Jan Kme?ko iz Pivnice, Jan Privizer iz Kisa?a, pa sve do najmla?ih pozorišnih stavaralaca: Danuše Hriješik iz Kova?ice, Ane Kovar iz Novog Sada, Miroslava Kožika, Anji?ke Balaš i Miroslava Bakoa, kompozitora iz Stare Pazove.

(Branko Rako?evi?, SEEcult)

Podelite ovu stranicu!