Ponovo odloženo suđenje pripadnicima Nacionalnog stroja

29 Aug 2017

Suđenje odlođeno jer je advokat optuženog na godišnjem odmoru, nastavak 16. oktobra

U Višem sudu u Novom Sadu danas je ponovo odloženo su?enje vo?i zabranjene neonacisti?ke organizacije Nacionalni stroj Goranu Davidovi?u i Nedeljku Peši?u, koji su osumnji?eni da su 7. oktobra 2007, napadom na u?esnike antifašisti?ke šetnje u Novom Sadu, izazvali nacionalnu, rasnu i versku mržnju i netrpeljivost.

Kako je saopšteno prisutnima u sudnici, do novog u nizu odlaganja glavnog pretresa ovoga puta je došlo zbog toga što je Peši?ev advokat Stanislav Jockovi? na godišnjem odmoru. Prethodno ro?ište odloženo je jer se Jockovi? požalio da mu je proradio kamen u bubregu pa nije u stanju da prati su?enje.

Sudija Slobodanka Gutovi? zakazala je nastavak glavnog pretresa za 16. oktobar, kada je predvi?eno emitovanje policijskog video zapisa incidenta u Domu vojske.

Današnjim odlaganjem postalo je jasno da prvostepena presuda ne?e biti doneta ni deset godina od napada neonacista iz dvorišta Doma vojske na gra?ane koji su u?estvovali u mirnoj antifašisti?koj šetnji ulicama Novog Sada.

Kao što je VOICE pisao, ovo su?enje nakon dugo godina odlaganja fakti?ki je po?elo 17. oktobra prošle godine. Peši? je svoj iskaz dao prvog dana su?enja, što nije slu?aj i sa Davidovi?em, kome se sudi u odsustvu jer se krije u inostranstvu. Njemu je dodeljen advokat Branibor Jovi?i? koji ga brani po službenoj dužnosti.

Tužilaštvo je tokom 2015. odustalo od daljeg krivi?nog gonjenja sedmorice pripadnika Nacionalnog stroja za nasilni?ko ponašanje prema u?esnicima antifašisti?ke šetnje.

Tužilaštvo je u obrazloženju navelo da su pripadnici Nacionalnog stroja 2007. ve? kažnjeni prekršajno zbog istog doga?aja, pa se odlu?ilo da primeni na?elo Ne bis in idem (Ne dva puta za isto), jer bi u vezi sa istim doga?ajem „došlo bi do njihove dvostruke ugroženosti“.

Neonacista Nedeljko Pesic i advokat Branibor Jovicic foto Maja Ledjenac

Slika govori više od hiljadu re?i: “Zabrinuti” optuženik Nedeljko Peši? i službeni branilac (foto: Maja Le?enac, VOICE)

Zapre?ena kazna za nasilni?ko ponašanje iznosi do pet godina zatvora, a tužilaštvo se odlu?ilo da prihvati prekršajne presude koje su iznosile od sedam do 25 dana zatvora.

Goran Davidovi? i još dvojica privedenih 2007. su oslobo?eni prekršajne odgovornosti iz nepoznatih razloga, ali je i protiv njih obustavljen dalji krivi?ni postupak za nasilni?ko ponašanje.

Dolf Pospiš i Predrag Milovanovi? su još ranije sa Višim tužilaštvom sklopili sporazum o priznanju krivice. Pospiš je zbog nasilni?kog ponašanja i izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti dobio jedinstvanu kaznu od godinu dana i ?etiri meseca zatvora, dok je Milovanovi? dobio šest meseci zatvora zbog nasilništva.

Incident se dogodio kada je u?esnike Antifašisti?ke šetnje „Stop fašizmu“, koji su krenuli prema Keju žrtava racije, u Dunavskoj ulici napala grupa pripadnika Nacionalnog stroja koji su se okupili u Domu vojske, i pored policijske zabrane. Oni su prethodno zapalili navija?ke baklje, dizali ruke u znak nacisti?kog pozdrava i uzvikivali parole poput “Vojvodina – Srbija”, “Srbija Srbima”, “Ubij pedera” i “Ratko Mladi?”.

Kamenicama je pogo?eno nekoliko gra?ana, me?u kojima i tadašnji šef novosadske kancelarije Helsinškog odbora za ljudska prava Pavel Domonji, kome su razbili glavu, nakon ?ega su pripadnici žandarmerije utr?ali u dvorište Doma vojske i priveli najve?i broj ?lanova Nacionalnog stroja.

Optužnica je podignuta decembra 2008. godine, a njome su se Davidovi?, Pospiš i Peši? teretili da su se popeli na ogradu Doma vojske, iako im je policija zabranila okupljanje, i zapo?eli verbalni i fizi?ki sukob sa u?esnicima antifašisti?kog skupa, bacaju?i kamenice i tvrde predmete na njih. Zbog nasilni?kog ponašanja optuženi su bili i Radomir Dickov, Uroš Stojanovi?, Danijel Petrovi?, Vladan Negovanovi?, Predrag Milovanovi? i Predrag Golubovi?.

(VOICE)

Podelite ovu stranicu!