Poništen doktorat mađarskog predsednika Pala Šmita

29 Mar 2012

Mađarski predsednik rekao je ranije da "ni za trenutak" nije pomislio da podnese ostavku zbog skandala oko njegovog doktorata

Ma?arski univerzitet Zemelvajs odlu?io je danas da poništi doktorat predsednika države Pala Šmita iz 1992. godine, pošto je utvr?eno da je ve?i deo njegove doktorske teze pokraden od drugih autora.

Rektor Univerziteta Zemelvajs Tivadar Tulašaj izjavio je da je Senat tog univerziteta glasao sa 33 prema ?etiri da se poništi doktorat Pala Šmita, koji je za tezu imao razvoj modernih Olimpijskih igara.

U obrazloženju se navodi da je doktorat poništen jer ne zadovoljava profesionalne i eti?ke kriterijume nau?nog rada.

“Univerzitet osu?uje kršenje nau?nih normi i to sankcioniše u skladu sa mogu?nostima koje predvi?a zakon”, rekao je rektor Tulašaj.

Šmit je osvojio dva zlata u ma?evanju na Olimpijskim igrama 1968. i 1972. godine, a od 1983. godine je ?lan Me?unarodnog olimpijskog komiteta. Do danas je imao zvanje doktora za fizi?ko obrazovanje.

Ma?arski predsednik, ?ija politi?ka uloga je uglavnom ceremonijalna jer glavnu vlast u zemlji ima vlada i premijer, rekao je ranije da “ni za trenutak” nije pomislio da podnese ostavku zbog skandala oko njegovog doktorata.

(Beta-AP)

Podelite ovu stranicu!