- Autonomija - http://www.autonomija.info -

Pomoć pokrajine i EU za otvaranje 10 firmi u vlasništvu Roma

Predstavnici deset novoosnovanih preduze?a ?iji su vlasnici Romi potpisali su danas ugovore sa Kancelarijom za inkluzijom Roma u Vojvodini i sa pokrajinskom vladom u okviru projekta “Poboljšanje zaposlenosti Roma na teritoriji Vojvodine”.

Ugovor podrazumeva subvencije od 200.000 dinara za novoosnovane firme, kao i ra?unarsku opremu i pomo? u knjigovodstvenim i u marketinškim uslugama.

Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajti? rekao je da se romska zajednica nalazi u „za?aranom krugu”, jer ne mogu da steknu egzistenciju pošto nemaju obrazovanje, a ne mogu da steknu obrazovanje jer nemaju mogu?nost da rade i nemaju mogu?nost da finansiraju to obrazovanje. On je podsetio da je pokrajinska vlada do sada uspela da pomogne u otvaranju pedesetak firmi ?iji su vlasnici Romi, a da ?e sada, uz pomo? Evropske unije, pomo?i otvaranje  još deset preduze?a.

Pokrajinski sekretar za rad Miroslav Vasin rekao je da su aktivnosti koje se ti?u poboljšanja položaja Roma u Vojvodini prepoznate od strane EU kao „jedne od najboljih u Evropi”. Dodao je da predstavnici pokrajnskih vlasti zbog toga obilaze evropske zemlje i predstavljaju projekte rešavanja i poboljšavanja položaja romske nacionalne zajednice u Vojvodini. „Naš model afirmiše obrazovanje, zapošljavanje i stanovanje Roma, a njegov cilj je integrisanje romske populacije u društvenu zajednicu”, naveo je Vasin.

Direktor Kancelarije za inkluziju Roma Duško Jovanovi? najavio je da ?e na prole?e biti raspisan još jedan konkurs, koji ?e imati za cilj osnivanje još 10 firmi i preduze?a.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!