Pomen nevino stradalim Podunavskim Švabama u Gakovu

10 Oct 2014

Pastor: Prošlost se ne sme zaboraviti, kako se ne bi ponovila.

Pod pokroviteljstvom predsednika Skupštine Vojvodine Ištvana Pastora, danas je u Gakovu kod Sombora održan pomen nevino stradalim Podunavskim Švabama, u periodu od 1944. do 1948. godine.

Pastor je, zajedno sa pokrajinskim poslanicima Ilonom Pelt, Šandorom Egerešijem, Borislavom Novakovi?em, Pavlom Budakovim i Matom Matari?em, prisustvovao misi u Somboru, i položio venac u ime pokrajinskog parlamenta na spomenik stradalim žrtvama.

Na spomen obeležju u Gakovu, na mestu nekadašnjeg logora, Pastor je poru?io da nema kolektivne krivice i da niko ne sme stradati zbog svoje nacionalne, verske ili bilo koje druge pripadnosti, podse?aju?i na usvojenu Deklaraciju o nepriznavanju kolektivne krivice.

“Ova generacija politi?ara u?inila je zna?ajan iskorak i pokazala da nema kolektivne krivice i kolektivnog zlo?ina, nego da postoje pojedinci koji imaju svoje ime i prezime i koji moraju biti prona?eni i kažnjeni”, rekao je Pastor i dodao da se prošlost ne sme zaboraviti kako se ne bi ponovila.

On je naglasio da ohrabruje prisustvo predstavnika ve?ine politi?kih stranaka na ovom skupu.

“Svi mi danas prisutni, bez obzira na politi?ke razlike, pokazali smo da oko ove teme nikada nije i nikada ne?e biti nesuglasica”, rekao je Pastor.

Prisutnima su se obratili i gradona?elnik Sombora Saša Todorovi? i predsednik Udruženja Podunavskih Švaba Nema?ke Hans Supric, a prisustvovali su i potpredsednik Pokrajinske vlade Mihalj Njilaš, predstavnici nema?ke, ma?arske i austrijske ambasade, republi?ki poslanik Zoran Babi?, predstavnici Rimokatoli?ke crkve, evangelisti?ke zajednice, potomci stradalih, gra?ani i drugi.

Prema istraživanjima, u logoru u Gakovu stradalo je više od 8.000 Nemaca, a spomenik je podignut na inicijativu Nema?kog narodnog saveza i Udruženja Gerhard iz Sombora, a uz pomo? organizacije Podunavskih Švaba iz Nema?ke i drugih donatora.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!