Položeno cveće na spomenik Vasi Stajiću

10 Feb 2014

Propagirao je socijalističke ideje i bio proganjan

Predstavnici više organizacija položili su danas u Novom Sadu cve?e na spomenik Vasi Staji?u, vojvo?anskom intelektualcu i humanisti.

Cve?e su položili predstavnici Vojvo?anskog kluba, Zavi?ajnog kluba Mokrin?ana u Novom Sadu, Vojvo?anske politikološke asocijacije, Demokratske stranke, Lige sociajldemokrata Vojvodine, Crnogorske partije, Saveza antifašista, Humanitarnog centra za integraciju i toleranciju, SUBNOR-a, kao i gra?ani Novog Sada.

Vasa Staji? ro?en je u Mokrinu 1878. godine, a preminuo je u Novom Sadu 1947. godine.

Propagirao je socijalisti?ke ideje i predvodio je Reformisti?ki srpski nacionalni pokret mlade vojvo?anske inteligencije.

Izdavao je ?asopise „Novi Srbin“ i „Prosveta“, a zbog svojih ideja bio je ?esto proganjan i osu?ivan.

Napisao je više od 20 knjiga od kojih su mu najpoznatije „Novosadske biografije“ u šest tomova, „Velikokikindski distrikt“ i druge.

Posebno se istakao studijama o Svetozaru Mileti?u (1926, dopunjeno 1938), kao i o Jovanu Jovanovi?u Zmaju (1933).

Posle Drugog svetskog rata izabran je za doživotnog predsednika Matice srpske.

Osnovne škole u Novom Sadu i Mokrinu nose njegovo ime.

Odluku o podizanju spomenika Vasi Staji?u donela je Skupština grada, a spomenik je rad vajara Slobodana Boduli?a. Bista se nalazi izme?u Skupštine Vojvodine i Skupštine Novog Sada.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!