Poljska ustoličila Isusa kao svog kralja i gospodara

19 Nov 2016

Učešće poljskog predsednika Andžeja Dude i premijerke Beate Šidlo dalo je ceremoniji u Krakovu rang viši od čisto crkvenog, a pred svetilištem je na kiši i u blatu proglašenje pratilo 100.000 vernika

Povodom 1050. godišnjice po?etka pokrštavanja Poljske, u Krakovu je na sve?anom bogosluženju, uz prisustvo predsednika Andžeja Dude, Isus Hrist “ustoli?en” za “kralja” kome je “predata vlast nad zemljom i narodom”, uz obe?anje da ?e se sve podrediti “Isusovim zakonima”.

Dokument Poljske katoli?ke crkve o “ustoli?enju” Isusa ?ita?e se u nedelju u svim katoli?kim crkvama širom Poljske.

Mitropolit krakovski, kardinal Stanjislav Djiviš koji je u katoli?kom svetilištu Božijeg Milosrdja služio misu, kazao je da “svesno, sve?ano, kolektivno priznanje da je Isus kralj Poljske” predstavlja “izraz zahvalnosti Poljaka za Isusovu vernost” tom narodu.

U?eš?e poljskog predsednika Andžeja Dude i premijerke Beate Šidlo dalo je ceremoniji u Krakovu rang viši od ?isto crkvenog, a pred svetilištem je na kiši i u blatu proglašenje pratilo 100.000 vernika.

Pre Isusa je, kao “kraljica Poljske”, ustoli?ena Bogorodica Marija, 1656. godine, a to ustoli?enje je poljski kardinal Stefan Višinjski obnovio 1956. godine.

Od prošle godine, kada je na vlast došla konzervativna stranka Pravo i Pravda bivšeg premijera Jaroslava Ka?injskog, raste uticaj Poljske katoli?ke crkve na politi?ki život.

Poslanica Prava i Pravde Beata Mateušak Pjeluhi je protekle sedmice ?ak predložila da ateisti, pravoslavci i muslimani budu proterani ako ne potpišu da ?e poštovati Ustav Poljske i katoli?ke vrednosti.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!