Poljska korak bliže evropskim sankcijama

15 Jun 2016

Varšava je na korak do gubitka prava glasanja u pitanjima Evropske unije, a građani su sve nezadovoljniji

Prošle su dvije sedmice od kako je Evropska komisija poljskoj Vladi poslala službenu procjenu da ne poštuje vladavinu prava te da ugrožava pravnu državu i demokratiju. Rok u kojem je Vlada te zemlje Briselu trebala poslati odgovor isti?e u srijedu. Dok je Varšava na korak do gubitka prava glasanja u pitanjima Evropske unije, gra?ani koji se protive mjerama svoje Vlade iz mjeseca u mjesec su nezadovoljniji.

I ?etiri godine kasnije teško joj je, pojašnjava, pri?ati o svom životu. Lice ne skriva, ali ime ne želi otkriti. Kaže kako je trpjela suprugovo zlostavljanje. Kada se odlu?ila na razvod, doživjela je poniženje i na sudu.

“Tokom prvog saslušanja zbog razvoda, sutkinja mi je rekla da, ako sam nesretna u braku i ako je moj suprug toliko loš, zašto se ne vratim odakle sam i došla”, kazala je žrtva nasilja.

Pomo? u novom po?etku pružio joj je centar za ženska prava.

Vlada ne priznaje odluke Ustavnog suda

“?esto tužitelji, policija, pa i sudije ovakve optužbe tretiraju lažnima, jer kažu da žene koje koriste krivi?ne prijave to rade kako bi osigurale bolje uslove rastave, podjelu imovine ili alimentaciju”, kazala je Urszula Nowakowska iz Centra za ženska prava.

Više od 2.000 osoba svake godine zatraži njihovu pomo?. Sada su ostali bez državnog novca, koji ?ini više od polovine godišnjeg budžeta.

“Kažu kako su nam uskratili novac jer pomažemo samo ženama. Vlada je tražila da organizacija kojoj ?e dati novac pomaže i ženama, i muškarcima, i žrtvama svih zlo?ina. Za nas je to pokazatelj njihovog konzervativnog pristupa”, rekla je Nowakowska.

Dio analiti?ara upozorava kako ova nevladina organizacija nije jedina koja trpi posljedice novog smjera poljske Vlade.

“Primje?ujem da se slobode smanjuju. Po?elo je s medijima. Došlo je do potpunog preuzimanja državnih medija i do njihovog potpunog podre?ivanja Vladi”, kazao je Konstanty Gebert, politi?ki analiti?ar.

Kaže kako je Vladin utjecaj na gra?anska prava vidljiv i donošenjem odluke o raspuštanju Vije?a protiv ksenofobije, rasizma i diskriminacije, a sve je ve?i utjecaj i na pravosu?e.

“Tužiteljstvo je ranije bilo nezavisno, što su omogu?ile zakonske izmjene prethodne vlade. Sada je ponovno podre?eno Vladi. To zna?i da ministar pravosu?a, kao glavni tužitelj, može davati naredbe drugim tužiteljima treba li nekoga istražiti ili ne”, rekao je Gebert.

Konzervativna Vlada nije prihvatila mišljenje Ustavnog suda, koji je dio reformi te institucije ocijenio neustavnim.

Gušenje gra?anskih sloboda

“Više od tri mjeseca je prošlo od odluke Ustavnog suda, koju Vlada ignorira. Ali, da tu odluku ne bi i zaboravila, brinu i upozoravaju gra?ani Varšave”, javlja novinarka Al Jazeere Katarina Drlja.

Doslovno, gra?ani kampiraju ispred ureda predsjednice Vlade.

“Kada izvršni dio vlasti prestane poštovati zakonodavni, propali smo. Nemamo više nikoga ko bi nas štitio. A od trenutka kada premijerka nije objavila prvu odluku, što je morala, prestaje objavljivanje ikakvih daljnjih odluka. Dakle, Ustavni sud je blokiran”, rekla je Weronika Szeminska iz Odbora za o?uvanje demokratije.

U smjenama ?e kampirati tu, kaže, dok se njihov glas ne ?uje. Jer, tvrdi, iz mjeseca u mjesec sve se više guše gra?anske slobode.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!