Poljska: Festivalu ukinuta sredstva zbog Frljića, publika donirala

25 Jun 2017

Poljaci su u rekordnom roku na internetu prikupili 71.500 evra da festival može da realizuje pun program koji je ove godine posvećen zapadnom Balkanu

Poljsko ministarstvo kulture povuklo je dotaciju pozorišnom i muzi?kom festivalu Malta u Poznanju zbog selektora, kontroverznog hrvatskog reditelja Olivera Frlji?a, ali Poljaci su u rekordnom roku na internetu prikupili 71.500 evra da festival može da realizuje pun program koji je ove godine posve?en zapadnom Balkanu.

“U kampanji ‘Postani ministar kulture’ prikupljeno je više od 300.000 zlota. Toliko je iznosila suma povu?enih dotacija. U kampanju se uklju?ilo 1.800 pojedinaca i tri preduze?a”, obavestio je sino? publiku festivala njegov direktor Mihal Mer?injski.

Ministar kulture Pjotr Glinjski ocenio je javno da je ovogodišnja ideja festivala da balkanska nedavna prošlost posluži kao laboratorija funkcionisanja ideologije, nacionalisti?ke agresije i populisti?ke politike i pogleda poljsku i evropsku budu?nost kroz balkanske nao?ari izuzetno interesantna, ali je festival ostavio bez novca uz poruku da “može, ali bez tog gospodina (Frlji?a)”.

U zvani?nom obrazloženju festivalu povla?enje dotacije pravdao je time da Frlji?, zbog toga što je u Teatru povšehnom u Varšavi u februaru postavio predstavu “Izopštenje” koja je naljutila konzervativne vernike me?u Poljacima, uticajnu poljsku Katoli?ku crkvu i poljske vlasti zbog scene oralnog seksa sa kipom poljskog pape Jovana Pavla II, odbija Poljake od teatra i festivala.

“Frlji? ne otvara pozorište ljubiteljima umetnosti, ve? suprotno, može da ih odbije i da ne u?estvuju u tom festivalu”, napisao je ministar kulture.

Iako je i ranije u Poljskoj izazivao kontroverze Frlji? nije ministru smetao da odobri dotaciju festivalu 2015. godine, sve dok u Varšavi nije odigrana u februaru premijera “Izopštenja”, zbog koje je tužilaštvo pokrenulo istragu zbog vre?anja verskih ose?anja Poljaka a desni?arski ekstremisti silom povremeno pokušavaju da spre?e gledaoce da u?u na predstavu.

Frlji? demonstrativno u znak protesta protiv ministra kulture nije došao na festival a najavio je da ne?e više režirati u Poljskoj dok je na vlasti konzervativna stranka Pravo i pravda Jaroslava Ka?injskog, jer uvodi cenzuru, guši slobode umetni?kog izraza i podsti?e nacionalisti?ke hajke na glumce i Teatar povšehni.

“Iako sam ?esto bio izložen raznim formama politi?kog pritiska i cenzure nikada to nije bilo tako javno i nije dolazilo od ?lana vlade. ?estitam vam na tom sramnom uspehu”, poru?io je Frlji? u objašnjenju zašto ne dolazi na festival Malta.

Malta Poznanj od 1991. godine etablirao se kao jedan od najvažnijih festivala eksperimentalne pozorišne, scenske i muzi?ke umetnosti u celoj srednjoj Evropi.

Ove godine selektori Oliver Frlji? i Goran Injac ukomponovali su oko 300 kulturnih doga?aja u izvo?enju 580 umetnika iz 20 zemalja sveta u lajt motiv “Mi, Narod. Mi, Balkan. Mi, Istok. Mi, Evropa. Mi, Druga?iji”.

Na festivalu nije izvedeno Frlji?evo “Izopštenje”, ve? starija predstava “Turbofolk” a pored pozorišnih predstava iz bivše Jugoslavije u filmskom delu prikazana je smotra crnog talasa u kinematografiji bivše Jugoslavije, i prvi put u Poljskoj, i retrospektiva filmova Želimira Žilnika.

Posebno mesto dobio je i ciklus debata “Balkanska platforma. Razgovori na Trgu slobode”.

Festival Malta bi?e završen danas.

(N1)

Podelite ovu stranicu!