Poljoprivrednike varaju na budžetu

23 Dec 2011

Država će više uzeti od paora nego što će dati

Dok iz Ministarstva poljoprivrede poru?uju da ?e agrar dogodine dobiti upola više para nego 2011, odnosno da ?e agrarni budžet iznositi 49,4 milijardi dinara, vešto se prikrivaju dve stvari – da je pove?anje naduvano i da država od paora uzima više nego što ?e mu dati. Selja?ka kasa, itekako teža nego ovogodišnja, trenutno je u parlamentu, i namincana je tako da zaista predstavlja pet odsto ukupnog republi?kog budžeta, baš onoliko za koliko su se zalagali poljoprivrednici, udruženja, struka i nauka. Ali…

Iza te ra?unice krije se prevara. Poljoprivreda je zapravo dobila manje od famoznih pet odsto kako se predstavlja i kako izgleda u krajnjem skoru. Ta?nije, iz centralne kase za narednu godinu ubrala je manje nego što je imala u ovoj: po kriterijumima kako to ra?una WB, o?igledno je da agrarni budžet za 2012. godinu iznosi 2,43 odsto; dok je ovogodišnji u ukupnom, republi?kom budžetu, u?estvovao sa 2,45.    

Naime, kako piše u predlogu agrarnog budžeta, prihodi iz republi?ke kase iznose tek malo više od ovogodišnjih, to jest 22,8 milijarde dinara, dok su sopstveni prihodi ministarstva 26,6 milijardi dinara. U agrarnoj kasi ove godine bile su 32,5 milijarde, a od toga su 22 milijarde dinara predstavljali prihodi iz republi?kog budžeta, a 10,5 milijardi su sopstveni prihodi Ministarstva poljoprivrede. Upravo i jesu problemati?ni sopstveni prihodi i postavlja se pitanje kako ?e Ministarstvo uspeti da prikupi predvi?enih ?ak 16 milijardi dinara više nego ove godine. Kasa od 49,4 milijarde i jeste nabudžena na osnovu sopstvenih prihoda, a oni su nategnuti nekim vrlo upitnim prihodima iz ranijih godina.  Sve skupa zapravo zna?i da ?e država poljoprivredi više naplatiti nego što ?e joj dati iz budžeta, što je nedopustivo. Na primer, o?ekuje se da ?e naplatiti 12 milijardi od zakupa zemljišta, a tu se automatski postavlja pitanje da li to zna?i i da ?e od PKB-a i kombinata uzeti ono što nisu mogli prethodnih godina. Zatim je prikazano da ?e direkcija za vode imati prihod od osam milijardi, a re? je o nametima u vidu naknada za odvodnjavanje i navodnjavanje koje paori pla?aju iako im njive gore kad je suša ili plivaju pod vodom. Tako?e, postavlja se i pitanje kako to da su sopstvena sredstva pove?ana za tri puta u odnosu na prošlu i pet puta u odnosu na 2010 godinu?

Podsetimo, u 2004. godini poljoprivreda je imala 18 milijardi dinara što je zaista predstavljalo u?eš?e od pet odsto u ukupnom republi?kom budžetu. Godinu dana kasnije imala je udeo od 4,1 odsto, dok je 2006. zagrabila 4,7. U 2008. je, recimo, iznela ?etiri odsto da bi od tada pa do budžeta u narednoj godini imala u?eš?e od 2,2 do 2,5 odsto u ukupnoj kasi.

Prve pare koje bi u narednoj godini paori, i to vojvo?anski, trebalo da dobiju iz agrarne kase su obe?ane subvencije po hekatru od 14.000 dinara. Novci bi trebalo da legnu svima koji imaju preko 30, a manje od 100 hektara, kako im je obe?ano u pregovorima u vreme letošnjih protesta. Malo je verovatno da ?e se ministar Dušan Petrovi? igrati s tim i da pare Vojvo?anima ne?e dati. Ali, velika je verovatno?a da posle tih premije po hektaru više i ne dobiju.

Ljubica Blitva – Troši?

Podelite ovu stranicu!