Poljoprivrednici započeli protest

25 Apr 2012

Protest na 80 lokacija u Vojvodini i 27 u Srbiji

Poljoprivrednici iz Srbije, nezadovoljni novim na?inom subvencionisanja proizvodnje po kilogramu predate robe, danas u 10 sati su zapo?eli protestnu vožnju na 80 lokacija u Vojvodini i na 27 u centralnoj Srbiji, rekao je agenciji Beta ?lan Organizacionog odbora protesta poljoprivrednika Miroslav Ivkovi?.

Poljoprivrednici zahtevaju da se vrati stari na?in subvencionisanja proizvodnje od 14.000 dinara po hektaru, produži rok za podelu bonova za dizel gorivo do 1. jula i primeni usvojene Strategije ruralnog rezvoja do 2013. godine, jer je ona uslov za koriš?enje sredstva iz IPA fondova EU.

„Pošto se to nije desilo, mi smo zapo?eli proteste. To ?e nažalost ometati gra?ane u svakodnevnim obavezama, ali ?emo se truditi da toga bude što manje“, rekao je Ivkovi?.

Prema njegovim re?ima, resorno ministarstvo proteklih nedelja nije našlo za shodno da razgovara sa nezadovoljnim poljoprivrednicima o njihovim zahtevima ili da ostvari bilo kakav kontakt sa njima.

„Avansi koje su u me?uvremenu po?eli da nam ispla?uju su ponižavaju?i i bezna?ajni. Oni su nam dodatna motivacija da nastavimo protest, jer smo se još jednom uverili da ne?emo dobiti subvencije kao ranije, pošto je to samo oko 10 odsto prošlogodišnje pomo?i“, rekao je Ivkovi?.

Krajem marta oko 4.000 poljoprivrednika iz raznih krajeva Vojvodine uputilo se na protestnu vožnju u Beograd, ali ih je policija u tome spre?ila, pa je zbog toga bila blokirana ve?ina putnih pravaca u pokrajini.

Prvo su dva traktora uspela da se probiju do Beograda, a potom je, u dogovoru sa ministrom policije Ivicom Da?i?em, njih stotinak došlo pred Palatu Srbija i predalo svoje zahteve Da?i?u, kao zameniku premijera Srbije.

Poljoprivrednici protestvuju jer su nezadovoljni uredbom Vlade Srbije koja po njihovom mišljenju favorizuje prera?iva?ku industriju, na štetu poljoprivrednih proizvo?a?a.

Tokom pregovora u Beogradu sa ministrom poljoprivrede Dušanom Petrovi?em uo?i po?etka protesta nije postignut dogovor o promeni sporne uredbe o subvencionisanju proizvodnje.

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, poljoprivrednici su do 17. aprila za avans za prole?nu setvu predali više od 120.000 zahteva.

Poljoprivrednici imaju pravo na avans za proizvodnju duvana, soje, suncokreta, uljane repice i še?erne repe od 4.000 dinara po hektaru. Avans za žitarice iznosi 1.500 dinara, a za krompir 2.000 dinara po hektaru.

Pastor: Poljoprivrednici su u pravu

Predsednik Saveza vojvo?anskih Ma?ara (SVM) Ištvan Pastor izjavio je da ta stranka u potpunosti podržava proteste poljoprivrednika u Srbiji i optužio nadležnog ministra poljoprivrede Dušana Petrovi?a da su mu “ambicije važnije od svega”.

“Izgleda da su uverenje i ambicija ministra poljoprivrede važniji od svega. Seljaci su u potpunosti u pravu”, rekao je Pastor za današnji novosadski Ma?ar so (Magyar szo).

Dodao je da se SVM nada da „nadležna osoba može da se vrati na pravi put osobu koja je sa njega skrenula”.

Prema njegovim re?ima, u budžetu ima dovoljno novca za isplatu subvencija paorima, jer je potrebna suma planirana u ovogodišnjem budžetu Srbije. „Ako tog novca nema, onda neko treba da položi ra?un o tome gde je”, kazao je Pastor.

(Beta/Autonomija)

Podelite ovu stranicu!