Poljoprivrednici traže raskid ugovora sa firmom iz UAE

17 Jul 2014

"Ako treba, ići ćemo i do Evropskog suda za ljudska prava”

Predstavnici zemljoradnika iz opštine Kula optužili su danas Vladu Srbije da ugovorima o prodaji zemljišta sa firmom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) krši Zakon o poljoprivrednom zemljištu na štetu poljoprivrednika iz ove opštine.

Predstavnici Udruženja malih akcionara AD “Ba?ka” iz mesta Sivac kod Kule, kao i ?lanovi Udruženja zemljoradnika iz opštine Kula najavili su na konferenciji za novinare u Novom Sadu da ne?e odustati od zaštite svojih prava i dodali da ?e “ako treba” tužiti Srbiju i Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

“Ovde nije re? ni o državnoj ni o privatnoj, ve? o zadružnoj zemlji. Ako treba, i?i ?emo i do Evropskog suda za ljudska prava”, rekao je predsednik Udruženja malih akcionara AD “Ba?ka” iz Sivca Mališa Rai?evi?.

On je upozorio kupce kao i “sve one koji se upli?u” u ugovor sa firmom iz UAE da treba da znaju da je to zadružna zemlja.

?lan Udruženja zemljoradnika iz opštine Kula Živko Pejin rekao je da se stanovnici Sivca u velikoj ve?ini bave poljoprivredom i dodao da ?e to selo “umreti”, ukoliko se ostvari ugovor sa firmom iz UAE.

?lan Upravnog odbora Udruženja malih akcionara AD “Ba?ka” iz Sivca Radomir Sekuli? upitao je ?ime država misli da zadrži ljude na selu, kada rasprodaje poljoprivredno zemljište.

Predsednica nevladine organizacije Vojvo?anski klub Branislava Kosti? kazala je da se ugovorom sa firmom iz UAE direktno krše odredbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji zabranjuje prodaju zemlje stranim fizi?kim i pravnim licima. “Mi tražimo da država i njeni organi vlasti poštuju zakone ove zemlje. Tražimo da Skupština Srbije ne dozvoli izigravanje zakona koje je sama donela”, kazala je Branislava Kosti?.

?lan predsedništva Vojvo?anskog kluba Dragomir Jankov upozorio je da ovaj ugovor omogu?ava prodaju bez tendera, zakup bez javnog nadmetanja i prodaju zemljišta ispod tržišne cene. “Vlada i administracija su se pobrinule da to uvuku u zakonski okvir time što je taj me?udržavni sporazum usvojen u Skupštini Srbije kao zakon pa u tom smislu on derogira ovo drugo nacionalno zakonodavstvo, omogu?ava kupovinu bez tendera, zakup bez javnog nadmetanja. omogu?uje cene ispod tržišne cene”, kazao je Jankov. Prema njegovim re?ima, sva proizvodna preduze?a u Kuli su uništena a zemlja je jedino što je ostalo radnicima iz te opštine.

D.K.

Podelite ovu stranicu!