Poljoprivrednici: Stanje useva katastrofalno

20 Jul 2012

Na polovini kukuruza kombajn neće ni imati šta da radi, dok je ostatak pod velikim znakom pitanja

Stanje useva na njivama u Vojvodini je katastrofalno, a zbog suše i visokih temperatura najve?e štete trpi kukuruz, ?iji ?e prinos ove godine biti izuzetno nizak, potvrdilo je agenciji Beta nekoliko poljoprivrednika iz Vojvodine.

Proizvo?a? Pavle Nenadovi? iz Vognja kod Rume rekao je da ne pamti ovako ekstremne vremenske prilike, što je uslovilo da na više od 200 hektara njiva pod kukuruzom koje obra?uje polovina nije ni oplo?ena, dok bi prinosi na ostatku roda mogli biti oko dve tone po hektaru.

„Na polovini kukuruza kombajn ne?e ni imati šta da radi, dok je ostatak pod velikim znakom pitanja. Ako prinos bude dve tone po hektaru bi?e odli?no“, rekao je Nenadovi? i dodao da prose?an višegodišnji prinos kukuruza na njegovim njivama iznosi preko 10 tona po hektaru.

Nenadovi? koji je ?lan udruženje „100P plus“, u kojem se nalaze rekorderi u poljoprivrednoj proizvodnji, rekao je da ?e oni vrlo brzo iza?i sa predlogom mera kojima bi država trebala da pomogne paorima, kako bi prevazišli trenutnu situaciju.

„Polovina poljoprivrednika je u problemu jer su na velikim površinama posejali kukuruz i time bi država trebala ozbiljno da se pozabavi. Mogu samo da zamislim šta ?e biti sa poljoprivrednicima koji su rod kukuruza prodali na zeleno (unapred) i kakva ?e nam biti naredna setva“, kazao je on.

Predsednik Udruženja poljoprivrednika „Paor“ iz Crepaje kod Pan?eva Miroslav Grubanov rekao je da bi najza?ajnija pomo? države bila da se omogu?i reprogram troškova koje su poljoprivrednici imali prilikom nabavke repromaterijala.

Grubanov je rekao da je na njihovim njivama situacija nešto bolja zbog konfiguracije terena, ali da ?e suša uzeti danak i u Crepaji i okolni i da ?e prose?an prinos kukuruza biti od tri do ?etiri tone po hektaru, dok

„Bez obzora na sve šteta na usevima nam je oko 50 odsto i ovo je prava katastrofa. Javno vodoprivredno preduze?e ’Vode Vojvodine’ trebalo je bar da nam napuni kanale vodom kako bismo mogli da zalivamo njive. Njima kanali o?igledno služe samo za odvodnjavanje“, rekao je Grubanov.

Prema njegovim re?ima, najve?i problem sa kukuruzom kada nije dobra godina su nerealna cena i zabrana izvoza, a kada ova kultura dobro rodi su opet nerealna cena otkupa i politika prodaje „snalazite se sami“.

I poljoprivrednik Dragiša Bori? iz Luki?eva kod Zrenjanina ocenio je situaciju na nivama kao jako tešku, jer je polovina useva kukuruza uništena, dok je i ostatak u opasnosti ako narednih dana ne padne kiša.

„Svaki dana bez kiše done?e nam sve manji i manji rod kukuruza. Neke parcele nisu ni oplo?ene, a u zavisnosti od vrste hibrida kre?e se i stepen ošte?enja kukuruza. Soja je tako?e u veoma lošem stanju, dok suncokret najbolje trpi ove temperature, ali je i on pretrpeo ošte?enja“, rekao je Bori?.

Vlada Vojvodine ju?e je uputila zvani?an dopis Vladi Srbije kojom traži da proglasi stanje elementarne nepogode i usvoji mere pomo?i poljoprivrednicima koji su usled esktremnih tempereatura imali štetu na usevima.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!