Poljakinje priredile „crni ponedeljak“ protiv zabrane abortusa

03 Oct 2016

U Varšavi je trg ispred Kraljevskog zamka preplavila masa kišobrana nad glavama po procenama gradskih vlasti oko 30.000 Poljakinja, ali i solidarnih muškaraca

Desetine hiljada Poljakinja u Varšavi i najve?im gradovima, hiljade u desetinama gradova širom Poljske i stotine neo?ekivano i u manjim mestima i u inostranstvu, izašle su danas na ulice u opštepoljskom ženskom štrajku da protestuju protiv planova konzervativnih poljskih vlasti i Poljske rimokatoli?ke crkve da im potpuno zabrani abortus, ?ak i kad im trudno?a ugrožava zdravlje i život.

Crni ponedeljak, kako su ga Poljakinje nazvale, inspirisan štrajkom na Islandu kada žene jednog dana 1975. godine nisu došle na posao, a svoje doma?e poslove i brigu o deci prepustile supruzima, žene su danas po?ele protestnim šetnjama i drugim doga?ajima, a popodne su uprkos jakoj kiši okupirale centralne trgove poljskih gradova.

U Varšavi je trg ispred Kraljevskog zamka preplavila masa kišobrana nad glavama po procenama gradskih vlasti oko 30.000 Poljakinja, ali i solidarnih muškaraca, odevenih u crno, kako kažu u znak žalosti, zbog toga što konzervativna vladaju?a stranka Pravo i Pravda zajedno sa katoli?kom gra?anskom incijativom Stop abortusu pokušava da im shrani pravo da one same odlu?e da li ?e žrtvovati svoj život za tek za?etu bebu.

Predlog incijative Stop abortusu koji je kao suviše oštar ocenila i sama Poljska katoli?ka crkva, jer predvi?a i zatvor do pet godina, zabranjuje abortus i u ona tri izuzetka kada je jedino po važe?im zakonima u Poljskoj od 1993. godine dozvoljen – kada je ugroženo zdravlje ili život trudnice, plod nepovratno ošte?en ili je trudno?a plod krivi?nog dela, silovanja i incesta.

Sa Poljakinjama se solidarišu mnogi muškarci širom zemlje, izme?u ostalog i gradona?elnici više velikih gradova koji su apelovali na Poljake a naložili svojim ?inovnicima da danas preuzmu obaveze svojih koleginica, a kuvari nekih restorana u Varšavi izneli su na ulice za štrajka?ice besplatne sendvi?e.

Poljakinje su odlu?ile tako?e da prikupe i milion potpisa u najmanje sedam ?lanica Evropske unije kako bi Evropska komisija i Evropski parlament pokrenuli postupak da se vešta?ki prekidi trudno?e regulišu zajedni?kom evropskom legislativom u svim ?lanicama.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!