Politička smena Srđana Tešina

11 Oct 2013

Predstavnici novoupodobljene vlasti u Kikindi pokušavaju da smene direktora Kulturnog centra Kikinda, književnika Srđana Tešina. PEN centar reagovao i nazvao to "nametanjem partijske volje u kulturi"

Srpski PEN centar najoštrije je osudio zahtev Upravnog odbora Kulturnog centra Kikinda za smenu direktora te kulturne ustanove Sr?ana V. Tešina, ocenjuju?i da je re? o nametanju partijske volje u kulturi

“Smenjivanje Sr?ana Tešina nije posledica njegovog rada i nije utemeljeno ni u jednom zakonskom osnovu, ve? predstavlja grubo kršenje Zakona u kulturi i nametanje partijske volje u kulturi”, naveo je Srpski PEN centar u saopštenju.

Podse?aju?i da je Tešin izabran za direktora KC Kikinda na javnom konkursu raspisanom na osnovu Zakona o kulturi, Srpski PEN centar istakao je da je Tešin, koji je i poznati pisac, unapredio rad KC Kikinda i u?inio ga javno vidljivim u širim regionalnim okvirima.

Najbolji pokazatelj njegovog rada jesu kulturni programi koji su poslednjih godina organizovani i održani u Kulturnom centru Kikinda, istakao je Upravni odbor Srpskog PEN centra u sapoštenju.

Upozoravaju?i javnost da je “u Srbiji na delu masovno kršenje Zakona u kulturi i da su ustanove kulture postale predmet politi?kih nagodbi i nedvosmislenog partijskog upravljanja”, Srpski PEN centar ujedno je pozvao ukupnu kulturnu javnost da osudi “još jedan primer partijskog intevencionizma u kulturi” i da podrži Tešina ?iji je rad u kulturi i u KC Kikinda prepoznatljiv po zna?ajnim rezultatima.

Upravni odbor KC Kikinda je, prema re?ima Tešina, usvojio predlog (sa tri glasa Za i dva uzdržana) da bude razrešen sa mesta direktora, jer je navodno nesavesno poslovao i naneo štetu toj kulturnoj ustanovi zbog koje su nastale ve?e smetnje u radu.

Tešin je, kako je saopštio na svom Fejsbuk profilu, uložio prigovor na taj predlog.

Tešin je izabran za direktora KC Kikinda na osnovu Zakona o kulturi na mandat od ?etiri godine, koji mu isti?e 14. jula 2014.

“S obzirom na to da sam nestrana?ka li?nost za koju su u Skupštini Opštine Kikinda glasali svi prisutni odbornici (bez uzdržanih glasova, bez glasova protiv), smatram da je ova odluka UO KCK da predloži moje razrešenje samo nastavak onih mu?nih pritisaka koji traju od 2005. godine kada sam prvi put dobio otkaz u ustanovi koju sada vodim. Moram li napomenuti da su kreatori mog otkaza iz 2005. godine isti oni koji me sada protivzakonito razrešavaju sa mesta direktora?”, naveo je Tešin.

(SEEcult.org)

Podelite ovu stranicu!