Političarima odgovaraju slabi mediji

07 Jun 2010

Politička elita proizvodi “organizovani haos” na medijskoj sceni

Generalni sekretar Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinovi? izjavio je danas da slabi mediji odgovaraju politi?koj eliti u Srbiji.

“Slabi mediji i slaba medijska scena u potpunosti odgovaraju politi?koj eliti, jer takvi mediji ne mogu da budu korektiv vlasti”, rekao je Sejdinovi? na tribini o vojvo?anskim medijima. Ocenio je da nesre?eno medijsko tržište, kolizija izme?u razli?itih zakona kojima se reguliše medijska sfera, zaustavljanje privatizacije svedo?e o tome da politi?ka elita proizvodi “organizovani haos” na medijskoj sceni.

On je kritikovao lokalne samouprave i rekao da ne ispunjavaju svoju ustavnu i zakonsku obavezu po kojoj moraju da obezbede sredstva iz budžeta za finansiranje informisanja u opštinama i gradovima. Sejdinovi? je kazao da lokalne samouprave gotovo po pravilu iz budžeta finansiraju samo medije koji su u njihovom vlasništvu, iako i privatni mediji mogu da budu odli?ni partneri lokalnim samoupravama u sferi informisanja.

Tribina je organizovana povodom prezentacije knjige Nezavisnog društva novinara Vojvodine “Vojvo?anski mediji – politi?ki kompromis ili profesionalno izveštavanje”, koja je izdata uz podršku Fonda za otvoreno društvo i Pokrajinskog sekretarijata za informacije.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!