Policija čuva “duha”

09 Aug 2011

Prema nekim tvrdnjama, u kući u Novom Pazaru, koju su "zaposeli" duhovi već borave imami koji čitaju prigodne ajete iz svete knjige Kurana.

Dva policijska automobila obezbe?ivala jednu ku?u u Sandža?koj ulici u novopazarskom naselju Hadžet, koju navodno ve? ?etvrtu no? pohodi džin (duh, ?avo).
Policija je naime dežurala pored ku?e Esa Vruj?anina da bi onemogu?ila okupljanje ve?eg broja gra?ana, od kojih neki, uvereni u ovu pojavu, klanjaju ne bi li molitvama pomogli porodici Vruj?anin da se oslobodi ove neželjene pojave, dok je veliki broj i onih koji dolaze iz puke radoznalosti.
Niko od porodice Vruj?anin nije želeo da daje izjave, a okupljene gra?ane su molili da se ne zadržavaju pred njihovom ku?om, obrazlažu?i to tvrdnjom da je njihova porodica u “velikom problemu”.

Prema nekim tvrdnjama u ku?i koju su “zaposeli” duhovi ve? borave imami koji ?itaju prigodne ajete iz svete knjige Kurana, me?u kojima su neki došli iz BiH.

Vernici tvrde da je ovo prvi put da se tako nešto doga?a u Novom Pazaru, dok drugi tvrde da je re? o “?istoj ezoteriji”, te da ta, kako kažu, pri?a, “ne zaslužuje ama baš nikakvu pažnju”.

(agencije)

Podelite ovu stranicu!