Policajcima insajderima ugroženi životi

16 Sep 2011

Svedocima zločina umesto zaštite država priredila torturu

Trojica bivših pripadnika posebnih jedinica policije, koji su svedo?ili o ratnim zlo?inima koje su ?inili pojedini pripadnici srpske policije na ratištima širom bivše SFRJ, optužili su danas Jedinicu za zaštitu svedoka i Tužilaštvo za ratne zlo?ine da zapravo štite ratne zlo?ince.

Policajci su na Konferenciji o doma?im su?enjima za ratne zlo?ine u Beogradu ispri?ali da su svojim o?ima gledali na ratištima kako pojedini srpski policajci ?ine teške ratne zlo?ine i da su odlu?ili da o tome svedo?e i daju iskaze Tužilaštvu za ratne zlo?ine. Optužili su Tužilaštvo da je ono otkrilo njihov identitet, iako im je garantovana zaštita.

“Gledao sam svojim o?ima kako ubijaju metkom u ?elo decu mla?u od 13 godina, kako siluju žene, ubijaju civile. A oni koji su nare?ivali te zlo?ine su u me?uvremenu napredovali”, ispri?ao je bivši pripadnik Specijalnih antiteroristi?kih snaga (SAJ) MUP-a Srbije Bojan Zlatkovi?.

Zlatkovi? je naveo da je svedo?io pred Tužilaštvom za ratne zlo?ine 2006. godine i da je potom prošao kroz “golgotu i torturu”, nakon što je uba?en u program zaštite svedoka, za šta je okrivio Jedinicu za zaštitu svedoka.

“Jedinica za zaštitu svedoka je zapravo jedinica za zastrašivanje svedoka”, rekao je Zlatkovi?, koji je u julu ove godine svojevoljno izašao iz programa zaštite svedoka.

Zlatkovi?, kao i penzionisani policajci Jovan Golubovi? i Slobodan Stojanovi?, ispri?ali su da su u svojim sredinama etiketirani kao “izdajnici”, zbog toga što su hteli da svedo?e o ratnim zlo?inima koje su videli.

Oni su naveli da im je motiv za svedo?enje bilo da pokažu da nije cela srpska policija ?inila zlo?ine na ratištima na prostoru bivše SFRJ, ve? samo pojedinci, koji sebe danas proglašavaju ratnim herojima. Dodali su da su nakon pada Miloševi?evog režima poverovali da se Srbija promenila nabolje.

“Bio sam o?evidac raznih ubistava, plja?ki, silovanja i nisam mogao više da ?utim o tome”, ispri?ao je Jovan Golubovi?.

On je naveo da su policajci koji su bili pohapšeni nakon njegovog iskaza posle 90 dana pušteni iz pritvora “da se brane sa slobode” i dodao da mu i dan-danas prete.

Slobodan Stojanovi? je ispri?ao da su njemu i njegovoj familiji, kao i njegovim kolegama Golubovi?u i Zlatkovi?u, neprestano ugroženi životi, dok su njemu bacilli bombu na ku?u i na lokal, a po?inioci nikada nisu prona?eni.

Tužilac Mioljub Vitorovi? rekao je da je problem u tome što program zaštite svedoka ne funkcioniše dobro, zbog ?ega je zašti?ene svedoke teško na odgovaraju?i na?in zaštititi.

Izvršna direktorica Fonda za humanitarno pravo (FHP) Nataša Kandi?
ocenila je da su svedoci-insajderi, poput ove trojice srpskih policajaca, u najgorem položaju, jer je protiv njih i lokalna zajednica, i društvo u celini i politi?ka zajednica.

“Insajderi su u najgorem položaju, njih u Srbiji vide kao nekoga ko izdaje državu. To je pri?a koju serviraju oni koje su zlo?ine po?inili i koji pokušavaju sve da zaštite sopstvenu kožu”, kazala je Kandi?eva.

Današnju konferenciju organizuju FHP, BIRN i OEBS.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!