Pokret “Podrži RTV”: Građani da se usprotive plagijatorima koji oduzimaju prave doktorate

11 Nov 2016

Beljanski je meta onih kojima je poslušnost i sila jačeg osnovni princip delovanja

Pokret “Podrži RTV” najoštrije je protestovao zbog odluke Pravnog fakulteta u Novom Sadu o poništavanju doktorata Slobodanu Beljanskom, koju smatraju politi?kom odmazdom za profesionalan rad i javni angažman Beljanskog na poštovanju ljudskih prava, slobode medija i vladavine prava.

Ovaj Pokret, koji je ina?e nastao kao odgovor novinara koji su stali u odbranu profesije prilikom polit?kih smena u Radio-televiziji Vojvodine, pozvao je javnost da se usprotivi uspostavljanju samovolje politi?kih i drugih mo?nika u upravljanu društvom.

“Poništavanje doktorata uglednom novosadskom advokatu o?igledan je nastavak progona onih koji nisu podlegli aktuelnom trendu u društvu prema kojem je poželjno ?utati i ne mešati se u svoj posao”, saopšteno je danas iz Pokreta.

U saopštenju se isti?e da je jedan od mogu?ih motiva za donošenje takve “sramne odluke”, uz one koje je naveo sam Slobodan Beljanski, verovatno i angažman njegove advokatska kancelarije u sporu smenjenog direktora programa Radio-televizije Vojvodine Slobodana Arežine i pokrajinskog javnog servisa kao i javne nastupi Slobodana Beljanskog u kojima iznosio ocene o nezakonitostima u dešavanjima na pokrajisnkom javnom servisu.

“Poražavaju?e je za novosadski Pravni fakultet to što je ne?ije politi?ke interese stavio iznad akademskih standarda i ugleda profesije pravnika. Još tragi?nije bi mogle biti posledice takve odluke na studente koji se školuju na ovom Fakultetu i kojima se time poru?uje da su interesi nekih krugova mo?i iznad prava i da njihov mati?ni fakultet krši osnovne uzuse ove izuzetno važne profesije. A tek su nesagledive posledice koliko takva praksa može biti pogubna za društvo u celini, kojem se uskra?uje mogu?nost izgradnje vladavine prava”, ukazuje Pokret “Podrži RTV”.

U saopštenju se ocenjuje da je danas Slobodan Beljanski “meta onih kojima je poslušnost i sila ja?eg osnovni princip delovanja”, te podse?a da je pre nekoliko meseci to bila Radio-televizija Vojvodine “koju su hajdu?ki zaposeli partijski poslušnici uskra?uju?i gra?anima Vojvodine pravo na informisanje, jer se u mraku lakše manipuliše”.

“U mraku tako mogu da vladaju plagijatori koji oduzimaju doktorate uglednim profesionalcima”, dodaje se.

Pokret “Podrži RTV” apelovao je na univerzitetske profesorei i sve gra?ane da ne dozvole urušavanje osnovnih demokratskih na?ela i usprotive se samovolji u upravljanu društvom, jer kako napominju, “bez medijskih sloboda, bez pravnika koji poštuju standarde profesije, bez vladavine prava – svaki pristojan i društveno odgovoran gra?anin može postati meta te samovolje”.
(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!