Pokrenuti savremene studije invalidnosti u Novom Sadu

12 Jun 2017

"U društvu u Srbiji retko se daje glas ženama sa invaliditetom da govore o svom iskustvu invaliditeta, roditeljstva, seksualnosti, nasilja koje preživljavaju"

Na Univerzitetu u Novom Sadu neophodno je pokrenuti savremene studije invalidnosti, jer za to postoje svi uslovi, ocenjeno je danas na tribini posve?enoj invalidnosti koja je održana u Centralnoj zgradi tog univerziteta.

“Neophodne su studije invalidnosti, jer postoje kadrovi, postoji literatura. Za to, dakle, postoje uslovi i na nama je da to osmislimo”, kazala je univerzitetska profesorica emerita Svenka Savi? na promociji knjige “Izboriti se za izbor: Životna pri?a Gordane Rajkov”.

Profesorica Pravnog fakulteta u Nišu i bivša poverenica za ravnopravnost Nevena Petruši? kazala je da su u društvu u Srbiji duboko ukorenjeni stereotipi i predrasude prema osobama sa invaliditetom.

“Ali, u ovoj knjizi se može pro?itati i kako je to mogu?e prevladati. Kako žive oni koji nisu pristali na milosr?e, na samilost, ve? insistiraju na jednakim mogu?nostima i na poštovanju ljudskih prava, i prava da se u njima uživa u skladu sa jednakim mogu?nostima. Iz knjige se vidi i kako je tekao proces saradnje sa drugim pokretima za ljudska prava a naro?ito za prava žena”, navela je Nevena Petruši?.

Aktivistkinja u borbi za prava osoba sa invaliditetom Svjetlana Timoti? ocenila je da se u društvu u Srbiji retko daje glas ženama sa invaliditetom da govore o svom iskustvu invaliditeta, roditeljstva, seksualnosti, nasilja koje preživljavaju.

“Tek u poslednje vreme položaj žene sa invaliditetom postaje vidljiviji”, kazala je Svjetlana Timotijevi?.

Aktivista u borbi za prava osoba sa invaliditetom Suvad Zahirovi? iz Bosne i Hercegovine rekao je da je važno da se piše o svojim iskustvima, da se to prenese na nove generacije.

“Puno vrednosti i mudrosti nestane sa ljudima koji odu sa ovog sveta, samo zato što nije bilo zabeleženo. I zato: ‘Knjige, knjige, bra?o, a ne zvona i praporci’, kao što je govorio Dositej Obradovi?”, poru?io je Zahirovi?.

Izdava? knjige Relja Draži? ocenio je da osoba sa invaliditetom prvo mora da se izbori sa sobom, pa sa porodicom, pa sa društvom, pa sa državom.

Urednica knjige Milica Ruži?i? Novkovi? kazala je da je posle proteklih 25 godina koje smo preživeli pitanje da li iko od nas može da kaže da nije osoba sa invaliditetom.

Ona je objasnila da se knjiga zove “Izboriti se za izbor”, jer ako nemamo mogu?nost da biramo o stvarima koje se ti?u nas, ne možemo o sebi govoriti kao o samostalnim osobama.

Precizirala je da je snimljeno 12 sati razgovora, a u knjigu su uvršteni i transkripti pojedinih televizijskih emisija, u kojima je Gordana Rajkov gostovala.

“Ova knjiga može da doprinese pokretanju savremenih studija invalidnosti”, kazala je Milica Ruži?i? Novkovi?.

Gordana Rajkov je bila prva osoba sa invaliditetom koja je bila narodna poslanica u Skupštini Srbije. Ona je inicirala osnivanje Centra za samostalni život osoba s invaliditetom Srbije iz Beograda.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!