Pokrenut Fond za obnovu Petrovaradinske tvrđave

30 Jun 2014

Novi Sad i Egzit (Exit) fondacija pokrenuli su Fond za obnovu i razvoj Tvrđave (FORT) čije će aktivnosti i novac biti usmereni na zaštitu i razvoj Petrovaradinske tvrđave, na kojoj se održava i Festival Egzit

Novi Sad i Egzit (Exit) fondacija pokrenuli su Fond za obnovu i razvoj Tvr?ave (FORT) ?ije ?e aktivnosti i novac biti usmereni na zaštitu i razvoj Petrovaradinske tvr?ave, na kojoj se održava i Festival Egzit.

Direktor tog festivala Bojan Kova?evi? rekao je na konferenciji za novinare da ?e Fond delovati na obnovi tog istorijskog spomenika i na promociji Petrovaradinske tvr?ave kao turisti?ke destinacije.

“Jedan deo aktivnosti je prikupljanje što je mogu?e ve?eg nivoa sredstava za zaštitu i revitalizaciju, gledano infrastrukturno, gde ?e se sav novac opredeljivati u skladu sa odlukama Grada i stru?nih službi”, kazao je Kova?evi?.

Druga grupa aktivnosti je promocija Petrovaradinske tvr?ave, najve?e tog tipa u Evropi, a cilj je da ona postane jedna od turisti?ki najpose?enijih kulturno-istorijskih spomenika.

“O?ekujemo da ?emo za dve do tri godine imati ozbiljne rezultate. Danas zapo?injemo važan proces i dugoro?nu aktivnost, a problematikom obnove Tvr?ave ?emo se baviti sistematski”, rekao je Kova?evi?.

Gradona?elnik Novog Sada Miloš Vu?evi? je rekao da FORT ne zna?i samo rad na konzerviranju Tvr?ave, ve? i na njenoj “druga?ijoj upotrebi”.

“Egzit festival je demonstrirao da se drži dogovora, jer ?e deo prihoda koji dobije od prodaje ulaznica i od sponzorskih ugovora usmeriti u ovaj Fond. Zamoli?emo i druge festivale koji se na tvr?avi održavaju da se pridruže ovoj akciji”, kazao je Vu?evi?.

Rekao je da je danas, formiranjem fonda zapo?et proces koji se ne može zaustaviti, da ?e se zalagati za kontrolu rada Fonda i da ?e aktivnosti razmatrati i Skupština Novog Sada.

Svoja iskustva u obnovi sli?nih objekata u Evropi podelili su predstavnici gradova Altena iz Nema?ke, zatim gradova iz Austrije, kao i Banjaluke i Golupca.

Petrovaradinska tvr?ava, na desnoj obali Dunava, kod Novog Sada, gra?ena je od 1692. do 1780. godine, a njen idejni tvorac je bio markiz Sebastijan Voban.

Tvr?ava je nastala u vreme vladavine austrijskih careva Leopolda I, Josifa I, Karla VI, Marije Terezije i Josifa II.

(Beta)

 

Podelite ovu stranicu!