Pokrajinski zavod: Borba za ženska prava još uvek traje

08 Mar 2016

Žene, su kao što je čuvena antropološkinja Džulijet Mičel rekla, najduža revolucija

Pokrajinski Zavod za ravnopravnost polova podsetio je danas na politi?ki doga?aj iz 1908. godine kada je 15 hiljada žena marširalo kroz Njujork traže?i kra?e radno vreme, bolje plate i pravo glasa.

U saopštenju te institucije povodom Me?unarodnog dana žena isti?e da položaj žena danas ukazuje da borba za ženska prava i jednake mogu?nosti u svim oblastima javnog i privatnog života i dalje traje, i da su žene, kao što je ?uvena antropološkinja Džulijet Mi?el rekla, najduža revolucija.

“U me?uvremenu ženska perspektiva, prepoznata je kao važno politi?ko i društveno pitanje kao preduslov za ispunjenje socijalne pravde i stvaranja humanog demokratskog okruženja”, poru?ili su iz Zavoda za ravnopravnost polova.

U saopštenju se podse?a da ta institucija promoviše koncept rodne ravnopravnosti na teritoriji Vojvodine, u cilju unapre?enja politike jednakih mogu?nosti, odnosno integracije rodnog aspekta u sve politike, mere, akcije i programe koje pokrajinska vlada donosi i sprovodi.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!