Pokrajinski sekretarijat traži poništavanje rešenja o splavu

03 Oct 2014

Utvrđene nezakonitosti u radu Gradske uprave Zrenjanina

Pokrajinski sekretar za lokalnu samoupravu, zadužen i za resor vodoprivrede, Branislav Bugarski rekao je danas da je ove nedelje Ministarstvu poljoprivrede upu?en zahtev kojim se traži poništavanje rešenja grada Zrenjanina, kojim je omogu?eno postavljanje splava na jezero u centru Zrenjanina.

Bugarski je rekao da je vodoprivredna inspekcija izvršila kontrolu i utvrdila nezakonitosti u radu zrenjaninske Gradske uprave, kojim se onemogu?ava rad vodne inspekcije, o ?emu je sa?injen i zapisnik.

Pokrajinski sekretar je precizirao da je u postupku inspekcijske kontrole utvr?eno da je u aktima grada izdatim vlasniku splava nezakonito upotrebljeno mišljenje JVP Vode Vojvodine.

“U zapisniku se dodaje i da su dati uslovi u rešenjima u suprotnosti sa Zakonom o planiranju i izgradnji, za koje nije nadležna pokrajinska vodoprivredna inspekcija, ali je kontrola tih akata nemogu?a na terenu jer stranka postavljene uslove iz vodne saglasnosti ne može da izvrši”, rekao je Bugarski.

Bugarski je istakao da o?ekuje da ?e ministarstvo poništiti rešenje zrenjaninske lokalne samouprave.

“Smatramo da trenutno nije mogu?e postavljanje splava i o?ekujemo brzu reakciju ministarstva, jer je re? o problemu od velikog zna?aja za Zrenjanin, a pre svega o zdravlju gra?ana koji više od 20 no?i spavaju na obali tog jezera”, rekao je Bugarski.

Gra?ani zrenjaninskog naselja Mala Amerika protestuju protiv postavljanja splava na jezero u tom delu grada ve? nekoliko meseci. Njih 53 je podnelo i krivi?ne prijave protiv odgovornih lica, a o predmetu ?e se izjašanjavati zrenjaninski Viši sud.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!