Pokrajinski ombudsman: Stvarati porodično odgovornu politiku

31 May 2016

Veliki izazov za roditelje da usklade privatan i poslovni život

Pokrajinski ombudsman pozvao je danas nadležne i odgovorne na svim nivoima vlasti, kao i poslodavce, da rade na stvaranju porodi?no odgovorne politike i da preduzimaju mere koje osiguravaju ravnopravnost prilikom zapošljavanja i razvoj karijere bez obzira na roditeljstvo i pol.

U saopštenju povodom Me?unarodnog dana roditelja Pokrajinski ombudsman ocenjuje se da je danas veliki izazov za roditelje da usklade privatan i poslovni život, imaju?i u vidu savremene tokove poslovanja s jedne i uslove u kojima još vlada tradicionalno shvatanje rodnih uloga, s druge strane.

“S tim u vezi, o?eve je mogu?e podsticati i podržavati da koriste odsustvo s rada radi nege deteta, omogu?iti prilago?avanje radnog vremena i uslova rada zaposlenima sa porodi?nim obavezama, podsticati majke da ne odustaju od poslovnih ciljeva i razvoja karijere zbog porodi?nih obaveza”, navodi se u saopštenju Pokrajinskog ombudsmana.

Na taj na?in, dodaje se, razmišlja se i o socijalnoj odgovornosti i zajedni?ki se radi na kreiranju i razvoju okruženja odgovornog prema deci.

Me?unarodni dan roditelja ustanovljen je 2012. godine Rezolucijom Generalne skupštine UN u znak zahvalnosti roditeljima širom sveta za njihovu nesebi?nu posve?enost deci i brigu o njima.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!