Pokrajinski ombudsman: Verska nastava podvaja učenike

31 Dec 2015

Izvođenje verske nastave podstiče podvajanje i po osnovu veroispovesti

Pokrajinski ombudsman istakao je danas da su u Srbiji prema Ustavu, crkve i verske zajednice odvojeni od države i da u sekularnoj državi nije sporno pravo na versku nastavu, nego izvo?enje te nastave u državnim školama.

U saopštenju te institucije, povodom predloga ministra prosvete Sr?ana Verbi?a o otvaranju javne rasprave o nastavi veronauke i gra?anskog vaspitanja, navodi se da je uloga državno organizovanog obrazovanja da doprinosi me?usobnom upoznavanju i zbližavanju, a ne da stvara uslove za podvajanje u?enika na verskoj, etni?koj, kulturnoj, ideološkoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.

“U više navrata do sada Pokrajinski zaštitnik gra?ana – ombudsman skretao je pažnju javnosti na pojave podvajanja u?enika po osnovu nacionalne pripadnosti. Izvo?enje verske nastave u okviru državnog školskog sistema dodatno podsti?e podvajanje i po osnovu veroispovesti”, ocenjuje se u saopštenju Pokrajinskog ombudsmana.

U saopštenju se dodaje i da zvu?i neverovatno priznanje ministra Verbi?a da za petnaest godina, koliko se u školama u Srbiji izvodi verska i nastava gra?anskog vaspitanja, nijednom nije ura?ena ozbiljna analiza efekata nastave tih predmeta.

Pokrajinski ombudsman je ocenio i da ova tema zaslužuje ozbiljnu pažnju i stru?ne i lai?ke javnosti.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!