Pokrajinski ombudsman: Omogućiti uslove za rad novinara

02 May 2015

Štiteći novinare, štiti se i pravo građana na pravovremeno, pouzdano i objektivno informisanje

Pokrajinski zaštitnik gra?ana tražio je od Vlade Srbije da stvori uslove kako bi novinari i mediji svoje obaveze prema gra?anima ispunjavali slobodno i bez straha.

U saopštenju te institucije, povodom Svetskog dana slobode medija, upozorava se da ?e u suprotnom razne vrste pritisaka i zabrinjavaju?e prisustvo cenzure i autocenzure u potpunosti obesmisliti funkciju medija, a kriti?ki govor o problemima društva ?e biti zamenjen neumerenim pohvalama vlasti.

Pokrajinski ombudsman je podsetio na istraživanja medijskih udruženja, koja su pokazala da 48 odsto ispitanih novinara veruje da njihove kolege pribegavaju autocenzuri povremeno, a 29 odsto u velikoj meri.

U saopštenju se isti?e i da je pravo na slobodno informisanje pravo gra?ana, a obaveza medija. “Štite?i novinare, štiti se i pravo gra?ana na pravovremeno, pouzdano i objektivno informisanje. Bez takvog informisanja gra?ani lako postaju žrtve manipulacije, a vlast, lišena kritike, klizi u autoritarizam”, dodaje se.

Kako se navodi, kao institucija zadužena da štiti ljudska prava, Pokrajinski zaštitnik gra?ana je zainteresovan da se granice slobode medija u društvu šire i da se novinarima, uvek kada su izloženi pritiscima, pruži efikasna zaštita.

Odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iz 1993. godine, tre?i maj je proglašen Svetskim danom slobode medija.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!