Pokrajinski ombudsman o nacrtu zakona o restituciji

29 Aug 2011

Pokrajinski ombudsman reagovao na Nacrt zakona o vraćanju imovine i obeštećenju, jer on zadire u jedno od fundamentalnih ljudskih prava. Pročitajte analizu, mišljenje i predloge zaštitnika građana Vojvodine

Vojvo?anski ombudsman napravio je analizu Nacrta zakona o vra?anju imovine i obešte?enju i Ministarstvu finansija uputio svoje mišljenje i predloge.

“Pokrajinski ombudsman se do sada nije oglašavao u javnim raspravama, a razlog zašto to sada ?ini nije teško doku?iti – uloga pokrajinskog ombudsmana je da štiti ljudska prava, pa je njegova dužnost da se oglasi u slu?aju zakona koji zadire u jedno od fundamentalnih ljudskih prava. Naro?ito ako nalazi da su neke odredbe neprecizne, protivne opšteprihva?enim pravilima me?unarodnog prava ili Ustavom zajam?enim pravima gra?ana”, kažu u kancelariji Ombudsmana.

Mišljenje i predloge ombudsmana možete pro?itati ovde.

Podelite ovu stranicu!